Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä kunta-alan sopimusneuvotteluista

16:27

Hoitoalan tilanne ja kunta-alan työehtosopimusneuvottelut mietityttävät tällä hetkellä monia. SDP on pitänyt sosiaali- ja terveysalan kehityskohteita esillä jo pitkään. Kokosimme vastauksia SDP:lle osoitettuihin kysymyksiin.
 

Mikä on SDP:n kanta julkisen sektorin työehtosopimusneuvotteluihin? 

Sopimuksistaan neuvottelevat naisvaltaiset alat, hoitajat ja muut julkisen sektorin työntekijät ovat palkkansa ansainneet. SDP:n mielestä tarvitaan useammalle vuodelle jaksottuva, kaikkien julkisen sektorin pienipalkkaisten alojen palkkausta ja työoloja korjaava ohjelma, jonka yksityiskohdat sovitaan työmarkkinapöydissä. Ohjelmalla on kuitenkin oltava riittävä poliittinen tuki, jotta rahoitus löytyy. SDP tukee tällaista ohjelmaa.
 

Sosiaali- ja terveysalalla on henkilöstöpulaa ja pitovoimaongelmia. Miten SDP puuttuisi näihin? 

SDP:ssä sosiaali- ja terveysalan haasteet on tunnistettu ja olemme tuoneet esiin kehittämiskohtia jo pitkään.

Tällä hallituskaudella olemme toteuttaneet SDP:n pitkäaikaisen tavoitteen vanhustenhoidon hoitajamitoituksen kirjaamisesta lakiin. Marinin hallitus on myös lisännyt hoitoalan koulutuspaikkoja merkittävästi. Lisäksi SDP:n johdolla hallitus käynnisti syksyllä 2021 ohjelman, jonka tehtävänä on löytää ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan henkilöstöpulaan.

Oikeudenmukainen palkkaus on tärkeä osa sote-alan veto- ja pitovoiman turvaamisessa. Lisäksi on huolehdittava riittävästä resursoinnista, työhyvinvoinnin kehittämisestä ja hyvästä johtamisesta. Sosiaali- ja terveysalalla työolosuhteiden ja työympäristön tulee olla sellaiset, että vastuullisen työn tekeminen hyvin ja ilman liiallista kuormitusta on mahdollista.

 

Ketkä kunta-alan sopimuksista neuvottelevat ja mikä tilanne neuvotteluissa nyt on? 

Työehtosopimusneuvotteluista vastaavat aina työmarkkinaosapuolet. Vaikka julkisuudessa esillä on ollut erityisesti hoitoala, palkoista ja työehdoista neuvottelevat myös monet muut kunta-alan työntekijäjärjestöt. Työnantajia edustaa Kuntatyönantajat KT.  

Hallitus ei ole työehtosopimusneuvotteluiden osapuoli eikä tee päätöksiä yksittäisten alojen työehdoista tai palkkauksesta. 

Koska neuvottelut kunta-alan osapuolten välillä eivät edenneet, nimesi työministeri Tuula Haatainen sovittelulautakunnan työriidan ratkaisemiseksi. Lautakunta käynnisti työnsä heti nimeämisen jälkeen ja keskustelee parhaillaan pääneuvotteluryhmien kanssa. 

Kuten SDP:n puoluevaltuusto ja useat SDP:n kansanedustajat ovat esittäneet, neuvotteluosapuolten on nyt tärkeää palata neuvottelupöytään ja pyrkiä sopimukseen, joka tunnistaa aidosti osapuolten vaatimukset. 

SDP:lle on tärkeää, että asioista sovitaan yhdessä. SDP:ssä on myös tarvittaessa valmiutta siihen, että Suomessa palataan keskitetympään sopimusjärjestelmään. 

 

Myöntääkö valtio suoraan varat kunta-alan palkkauksen kehittämiseen?  

Suomen työmarkkinamalli perustuu siihen, että päätökset palkoista tehdään työnantajien ja palkansaajien edustajien välillä. Mikäli valtio sekaantuisi tilanteeseen jopa ennen neuvotteluratkaisun etsimistä, vaikeuttaisi tämä sopimista ja muuttaisi varsin toimivaksi osoittautuneen mallin perusteita. Valtion puuttumisella neuvotteluihin olisi myös laajempia vaikutuksia koko työmarkkinoihin.  

Valtio ei siis ole osallisena palkkaneuvotteluissa, eikä valtion rahoitusta ole korvamerkitty erityisesti palkkaukseen. Lainsäädännössä on kuitenkin sitouduttu kustannustason nousua vastaaviin korotuksiin kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituksessa. 

SDP on esittänyt, että tarvitaan useammalle vuodelle jaksottuva palkkaohjelma, jonka avulla voitaisiin korjata kaikkien julkisen sektorin pienipalkkaisten alojen palkkausta ja työoloja. Vaikka ohjelman yksityiskohdat sovitaan työmarkkinapöydissä, olisi sillä kuitenkin oltava riittävä poliittinen tuki rahoituksen löytymiseksi.