Riksdagsvalet 2019

Medmänskligt, jämlikt och rättvist Finland – Vi ska visst i samma riktning

I valet beslutar vi tillsammans om Finlands riktning.

SDP:S FRAMTIDSLINJE bygger på jobb och tillväxt, ekologiskt hållbar utveckling och social rättvisa. Det är åter tid att bygga ett land som är medmänskligt, jämlikt och rättvist.

I ETT MEDMÄNSKLIGT FINLAND klarar sig var och en på sin lön och alla tas hand om. I ett jämlikt Finland har alla möjlighet att utbilda sig och eftersträva sina drömmar oberoende av ålder, livssituation eller inkomstnivå. I ett rättvist Finland mår såväl människor som naturen väl.

NU MÅSTE VI SÄTTA IGÅNG ARBETET. Vi måste reparera det som är sönder. Utveckla det som måste göras bättre. Förnya det som är föråldrat. Finland har också tidigare klarat av att förnya sig, och det har man gjort genom att avtala om det tillsammans. Den linjen vill socialdemokraterna fortsätta.

VI FINLÄNDARE STÅR NU INFÖR ETT VÄGVAL. Väljer vi den nuvarande linjen där Finlands framgångsfaktorer – jämlika möjligheter, små inkomstskillnader, gemensamma överenskommelser, noggrann lagberedning och hög nivå på välfärden – har börjat stämplas som bördor? Eller väljer vi framtidslinjen med satsningar på kunnande och utbildning, ett rättvist arbetsliv och framtidstro. Framtidslinjen, där alla ska med.

SDP:S VAL ÄR KLART. Vi tar tillsammans riktning mot ett mer medmänskligt, jämlikt, och rättvist Finland. Ett Finland, där morgondagen är ljusare.

Vi ska visst i samma riktning.

Medmänskligt, jämlikt och rättvist Finland (pdf)

 

Våra kandidater