Partiavdelningar

11:00

Kontaktuppgifter till föreningarna

Östra Nyland

Borgå svenska socialdemokrater
Matti Nuutti, ordförande
Bastugränd 2 B, 06100 Borgå
0400502282
matti.nuutti@porvoonporssi.inet.fi

 

Ernestas socialdemokratiska förening
Monika Ek, ordförande
Kungsvägen 193, 05100 Borgå
0407443130
ekmoni@luukku.com

 

Lovisa svenska socialdemoratiska förening
Yvonne Wilenius, ordförande
Fredsbyvägen 57 A 6, 07900 Lovisa
040 7420 396
yvonne.wilenius@sulo.fi

 

Pernå socialdemokrater
Kalevi Lappalainen, ordförande
Lingongränd 4, 07945 Kuggom
0405239747
kalevi.lappalainen@sulo.fi

 

Sibbo socialdemokrater
Kjell Grönqvist, ordförande
Graningevägen 5, 04130 Sibbo
0458991999
kjell.gronqvist@saunalahti.fi

 

Helsingforsregionen

Helsingfors svenska arbetarförening

Folke Sundman, ordförande

Sidovindsbågen 3 F 47, 00850 Helsingfors

0405696630

folke.sundman@formin.fi

 

Köklaks svenska arbetarförening

Yngve Lindholm, ordförande

Kristallvägen 3 bst.1, 02780 Esbo

0407471363

yngve.lindholm@kolumbus.fi

 

Socialdemokratiskt forum

Thomas Micklin, ordförande

Dockrosgränden 4 A 22, 00990 Helsingfors

04072211001

thomas.micklin@pp.inet.fi

 

Vanda svenska socialdemokrater

http://vanda.sdp.fi/

Mae Cedercreutz-Pesonen, ordförande

Gruvhöjdsvägen 6 H 65, 01610 Vanda

0407573701

m.cedepe@gmail.com

 

Västra Nyland

Ekenäs socialdemokrater

Rune Westerlund, ordförande

Estholmsvägen 10, 10650 Ekenäs

0407508568

rune.westerlund@pp.inet.fi

 

Hangö svenska socialdemokrater

Bernt Förström, ordförande

Gäddgränd 1, 10940 Hangöby

040 778 6274

postmaster@hangosvenskasocialdemokrater.fi

 

Ingå socialdemokratiska förening

Bjarne Holmström, ordförande

Ingå kustväg 1201, 10210 Ingå

0405583437

 

Karis-Billnäs socialdemokrater

Eva Comét, ordförande

Lingongatan 6 B, 10300 Karis

0415377137

kbs.ordf@hotmail.com

 

Kyrkslätt svenska socialdemokrater

Kaj Nurmi, ordförande

Mariefredsvägen 50 A, 02400 Kyrkslätt

0500817699

kaj.nurmi@kolumbus.fi

 

Pojo-Åminne svenska socialdemokrater

Håkan Ekström, ordförande

Pentbyvägen 27, 10300 Karis

0408282865

hakan.ekstrom@jhl.fi

 

Snappertuna småbrukar- och arbetarförening

Torolf Bäckman, ordförande

Kamparviksvägen 275 B, 10600 Ekenäs

0405541768

 

Svartå arbetarförening

Börje Björklund, ordförande

Nykärr, 10360 Svartå

0407326482

 

Tenala arbetarförening

Raimo Tamminen, ordförande

Vikstrandsvägen 9, 10520 Tenala

0192450319

 

Täcktom socialdemokratiska förening

Lars Lindholm, ordförande

Täcktomvägen 219, 10900 Hangö

01924892200

 

Raseborgs socialdemokratiska kommunalorganisation

http://rasd.sdp.fi/

Ulf Heimberg, ordförande

Skogbyvägen 100 Bst 263b, 10680 Skogby

040 843 9949

ulf.heimberg@surfnet.fi

 

Åboland

Dalsbruk svenska arbetarförening

Veronica Heikkilä, ordförande

Dalsbruksvägen 154, 25870 Dragsfjärd

040 504 5734

v.heikkila@pp.inet.fi

 

Kimito svenska socialdemokratiska förening

Eva-Stina Hellbom, ordförande

Brokärrsvägen 84, 25700

0400530605

evastina@nic.fi

 

Skärgårdens socialdemokrater

http://skargarden.sdp.fi/

Carita Henriksson, ordförande

Lillandsvägen 331, 21650 Lillandet

0407074177

carita.henriksson@pp3.inet.fi

 

Västanfjärd socialdemokratiska förening

Börje Ström, ordförande

Östanåvägen 100, 25840 Nivelax

0408689935

borstr@dnainternet.net

 

Åbo socialdemokrater

http://abosocialdemokrater.sdp.fi/

Kaj Tötterman, ordförande

Lylyvägen 39, 20700 Åbo

0407533558

kaj.totterman2@sipoolainen.com

 

Åbo socialdemokratiska studerande

http://www.sonk.fi/sonk/osastot/aabo-socialdemokratiska-studerande-aass

Kenneth Mattfolk, ordförande

kenneth.mattfolk@abo.fi

 

Österbotten

Gamlakarleby socialdemokratiska förening

Roy Sabel, ordförande

Torggatan 35 B 4, 67100 Karleby

0405167061

roy.sabel@pp.kokkola.fi

 

Jakobstads svenska arbetarförening

http://jakobstad.sdp.fi/

Bjarne Strengell, ordförande

Prästströmsvägen 34, 68600 Jakobstad

0405585185

bjarne.strengell@gmail.com

 

Jeppo socialdemokratiska förening

Carl-Erik Forss, ordförande

Älvvägen 4, 66850 Jeppo

067642353

 

Kronoby socialdemokratiska förening

Mikaela Dahlbacka, ordförande

Klockarbacksvägen 20, 68410 Nedervetil

0407639549

mikaela.dahlbacka@gmail.com

 

Kållby svenska arbetarförening

Bo-Anders Mattson, ordförande

Centrumvägen 206, 68800 Kållby

0505603070

bo-anders.mattsson@multi.fi

 

Larsmo socialdemokratiska förening

http://www.larsmosdp.multi.fi/

Bernhard Bredbacka, ordförande

Utstensvägen 20, 68570 Larsmo

0407161836

bernhard.bredbacka@multi.fi

 

Munsala socialdemokrater

Valborg Ingman, ordförande

Rävmossavägen 65, 66950 Munsala

0405032491

valborg.ingman@multi.fi

 

Nykarleby socialdemokratiska förening

Fredrik Mannström, ordförande

Solliden 1 B 5, 6900 Nykarleby

0504628495

fredrik.mannstrom@live.se

 

Oravais socialdemokratiska förening

Lars Wallin, ordförande

Dalvägen 12, 66830 Oravais fabrik

0503700330

 

Pedersöre socialdemokrater

Johanna Överfors, ordförande

Nyhallavägen 62, Bennäs

0503229604

johanna.overfors@gmail.com

 

Bergö socialdemokrater

Curt Lindgren, Bergövägen 120, 6620 Bergö

063430155

c.lindgren@luukku.com

 

Kaskö socialdemokratiska arbetarförening

Kari Häggblom

Alexandersgatan 43, 64260 Kaskö

0405240820

kari.haggblom@wippies.fi

 

Korsholms socialdemokratiska förening

Linda Holm, ordförande

Domarskärsvägen 188, 66530 Kvevlax

0505925970

linda.holm@netikka.fi

 

Korsnäs socialdemokrater

Marja-Liisa Eklund

Söderbyvägen 41 A 3, 66210 Molpe

0408766321

marjaliisa@hotmail.se

 

Kristinestads socialdemokrater

Sixten Lindfors, ordförande

Brandmyrvägen 78, 64140 Tjöck

0403557488

sixten.lindfors@pp.inet.fi

 

Malax socialdemokrater

Anna-Lena Aspegren-Törnroos

Kalaschavägen 49, 66140 Övermalax

050370459

annalenainfo@gmail.com

 

Petalax socialdemokrater

Richard Strandberg

Matsvägen 3 A 4, 66240 Petalax

0405442944

pmogilevskaja@hotmail.com

 

Närpes socialdemokratiska förening

Roger Kronlund, ordförande

Östermarkvägen 12, 64230 Närpes

0505392587

roger.kronlund@pp.inet.fi

 

Sundom socialdemokrater

Christer Westerback, ordförande

Finnholmsvägen 11, 65410 Sundom

0505614963

christer.westerback@netikka.fi

 

Vasa svenska socialdemokrater

http://vasa.sdp.fi/

Karita Blom, ordförande

Barnhemsgatan 13 A 16, 65100 Vasa

0405728314

karita.blom@uwasa.fi

 

Vörå-Maxmo socialdemokrater

Carina Smeds, ordförande

Nyåkersvägen 3, 66600 Vörå

0443832000

carina.smeds@netikka.fi