Kom med

10:29

Liity jäseneksi kuvituskuva

Världen kan förändras. Vi behöver modiga människor. Även du kan förändra världen.

Skriv ut medlemsblanketten här ( .doc)

Vill du komma med i SDP:s verksamhet?

Vi förnyar sättet att göra politik. Vi vill ha ett mera direkt och öppnare sätt att förändra världen. Vi tror på drömmar. Vi strävar efter ett brett samarbete med olika medborgarorganisationer. Vi erbjuder våra medlemmar mera påverkningsmöjligheter och upplevelser. Vi vill få med dig i det här
arbetet.

En person som omfattar partiets värderingar, fyllt 15 år och är finländsk medborgare eller utlänning vars hemort är i Finland kan bli medlem i SDP.

Varje medlem hör till någon partiavdelning och kan fungera som anhängare i någon annan avdelning. Läs mera om partiavdelningarna här.

Som medlem har du rätt att:

 • berätta din åsikt och delta i din partiavdelnings möten och verksamhet
 • göra motioner till din partiavdelning, kommunalorganisation (samarbetsorgan för partiavdelningar i din kommun) eller din distriktsorganisation
 • kandidera till uppdrag i din partiavdelning, kommunalorganisation, distriktsorganisation eller till uppdrag på partiets centralnivå
 • rösta i alla medlemsomröstningar
 • skriva partikongressmotioner och ta ställning till partiets linjedragningar

Som medlem får du bland annat dessa förmåner:

 • medlemskort
 • medlemstidning ca. 10 gånger om året
 • partiets elektroniska medlemsbrev e-aimo varje månad
 • möjlighet att delta i SDP:s utbildningstillfällen
 • unga medlemmar kan söka till Framtidsakademin (i Arbetarnas Akademi)
 • rabatt på Försäkringsbolaget Turvas försäkringar

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften bestäms bl.a. utgående från åldern och distriktsorganisationen. Medlemsavgiften är 57 € om året, förutom för under 25-åringar som betalar 13 €. Partiavdelningen kan sänka medlemsavgiften på basis av sociala omständigheter. Då betalar medlemmen årligen 26 €.

Man kan också betala en stödavgift till den egna partiavdelningen. Medlemsavgiften uppbärs två gånger om året i mars och september.