EU-valet 2019

MÄNNISKORNAS EUROPA

Europeiska unionen har utvecklats till en betydande ekonomisk och politisk aktör för att främja välfärd, öka interaktionen mellan människor, stater och företag samt för att främja våra gemensamma universella värderingar: demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

Unionen och det nuvarande internationella samarbetet har byggts upp utgående från principen att vi i världen följer regler och avtal. Det ska vi hålla fast vid. Internationella problem kan lösas enbart med samarbete.

Finlands plats är i EU:s frontlinje. Vi ska aktivt vara med och påverka EU:s framtid och bygga ett allt starkare Europa. Finland blir EU:s ordförandeskapsland sommaren 2019, och det ger oss en möjlighet att påverka riktningen i EU under de kommande åren.

Vi vill att EU på 2030-talet är världsledande i värde- och teknologifrågor, där ett högt kunnande skapar välstånd för alla. Under det kommande årtiondet åtnjuter EU ett stabilt förtroende bland sina medborgare i egenskap av beskyddare av alla européers välfärd.

Vi vill att alla européer ska kunna känna stolthet över både sitt eget hemland och över hela den kontinent som axlar sitt ansvar och erbjuder ett samlande ledarskap i hela världen.

SDP vill bygga en mer hållbar värld. Därför bygger vårt valprogram på principen om en hållbar utveckling. Med det här programmet vill SDP ta upp några centrala åtgärder med hjälp av vilka vi kan försvara europeiska värderingar, stärka den europeiska säkerheten samt främja välfärd både internt i unionen och på ett bredare plan.

Människornas Europa – Valmanifest 2019

Våra kandidater