Politik

10:36

Socialdemokraterna arbetar för ett rättvist samhälle och en rättvis värld.

Våra grundläggande värderingar är frihet, jämlikhet och solidaritet. Demokrati och gemensamt ansvar är väsentliga i ett bra samhälle.

SDP samlar samman alla dem som vill förverkliga socialdemokratins ideologiska målsättningar.

Vi eftersträvar en värld där fred och samarbete råder samt en ren och ofördärvad miljö. Friheten bör segra över förtryck, medmänsklighet över intolerans och rättvisa över själviskhet.

SDP är det största partiet i riksdagen med 40 av 200 mandat i riksdagen. SDP leder regeringen med Antti Rinne som statsminister.