Internationellt

09:29

Internationellt samarbete

SDP har ett blomstrande bilateralt, regionalt och globalt samarbete.

SDP medverkar aktivt i det globala samarbetsorganet Socialistiska Internationalen samt i det Europeiska Socialdemokratiska Partiet (ESP).

På det nordiska planet har SDP ett nära samarbete inom ramen för SAMAK (Arbetarrörelsens nordiska samarbetskommitté), som har över hundraåriga traditioner

SDP stöder utvecklingsländer genom den Internationella Solidaritetsfonden. Solidaritetsfonden har i dag flera projekt för utvecklingshjälp i Afrika, Asien och Latinamerika.

Kontakt: SDP:s internationella sekreterare Tero Shemeikka,
tfn. +35840 515 1097