Historia

09:25

SDP grundades år 1899 under namnet Finlands Arbetarparti. Namnet SDP antogs vid partikongressen 1903 i Forssa där även det första partiprogrammet godkändes.

Det andra partiprogrammet godkändes 1952, det tredje 1987 och det nuvarande 1999. Partikongressen 2020 ska besluta om en ny principdeklaration och ett politiskt program.

SDP var det största partiet i parlamentet för en lång tid sedan 1906, då både enkammarriksdag och allmän rösträtt infördes, till stor del tack vare arbetarrörelsens insatser. Under 1910- och 1920-talen bildade SDP två kortvariga regeringar (en majoritetskoalition 1916-17 före självständigheten och en minoritetskoalition 1926). Sedan 1937 har SDP varit med i nästan alla regeringar, utom under perioden 1957-66, då partiet var splittrat, samt valperioden 1991-1995. Dessa regeringar har oftast varit koalitionsregeringar eftersom ett stort antal politiska partier p.g.a. det proportionella valsystemet alltid har varit ett särdrag i finsk politik.

I riksdagsvalet 2019 blev SDP det största partiet och statsministeriparti. SDP har sju ministrar i regeringen.

Doktor Mauno Koivisto var Republikens president åren 1982-1994. Han var den första socialdemokratiska kandidaten som har blivit vald till detta ämbete. I 1994 valdes åter en socialdemokrat, statssekreterare Martti Ahtisaari till president. I february 2000 fick Finland sin första kvinnliga president, utrikesminister Tarja Halonen, som är också socialdemokrat. Halonen omvaldes 2006 och hennes andra mandatsperiod tog slut 2012.