Anneli Kiljunen

Kiljunen Anneli

Kansanedustaja
www.annelikiljunen.net

 

Avustaja: Marjukka Mattila
Puhelin: 046 921 5200
Sähköposti: marjukka.mattila(at)eduskunta.fi

 

Toimielinjäsenyydet ja tehtävät eduskunnassa:
Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 18.06.2019–
Kunta- ja terveysjaosto (lisäjäsen) 06.09.2019–
Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 06.09.2019–
Sivistysvaliokunta (jäsen) 18.06.2019–
Ympäristövaliokunta (varajäsen) 18.06.2019–
Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 18.06.2019–

 

Yhteistyössä ihmisen asialla

Minulle jokainen ihminen on tärkeä. Haluan toimia siten, että kaikkia kansalaisia kohdellaan oikeudenmukaisesti. Yhteiskunnan on kannettava vastuuta kaikista ihmisistä, mutta ennen kaikkea se tarkoittaa heikossa asemassa olevien ihmisten huomioimista. Siinä työssä haluan olla mukana, parantamassa heidän elämäntilannettaan.

Uskon yhteiseen tekemiseen. Minulle monipuolinen yhteiskunnallinen toiminta – sosiaalityöntekijänä, luottamushenkilönä, kansanedustajana, olemalla mukana järjestötyössä ja vapaaehtoistoiminnassa – on erittäin tärkeää. Arvostan ihmisten erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä. Voimme ajatella asioista erilailla mutta yhdessä keskustelemalla ja toimimalla voimme rakentaa parempaa maailmaa.

On kolme asiaa, jotka ovat ihmisten välisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kannalta ehdottoman tärkeitä. Jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus koulutukseen. Jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus työn tekemiseen. Jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus saada tarvitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kun elämän perusta on kunnossa, ihminen pystyy huolehtimaan omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun.

Ympäristöön ja luontoon liittyvät kysymykset ovat minulle tärkeitä. Eteläkarjalaisena etenkin Saimaan vesistön tilan parantaminen sekä Saimaan norpan ja kuutin suojelu ovat sydämenasioita.

Vietän vapaa-aikaa paljon lasten ja nuorten sekä liikunnan parissa. Yritän liikkua aina kun siihen on mahdollisuus. Liikunta mm. terveyden edistäjänä ja ylläpitäjänä on ehdottoman tärkeää. Terveyden edistäminen osana kaikkea politiikkaa on ehdoton mottoni. Se ei saa olla vain fraasi juhlapuheissa, vaan osa kaikkea päätöksentekoa ja jokaisen arkielämää.

Kotisivut: annelikiljunen.net
Email: anneli.kiljunen(ät)eduskunta.fi