yhtkuvake-logo

Finlands Svenska Socialdemokrater rf (FSD)

FSD:s kansli
fsd.sdp.fi

FSD:s kansli i Helsingfors

Bruholmsgatan 18-20 C
00530 Helsingfors

Personal i Helsingfors:

Hildur Boldt, verksamhetsledare
p. 0400 327 762
hildur.boldt(at)sdp.fi

FSD:s kansli i Vasa

Storalånggatan 50
65100 Vasa

Personal i Vasa:

Nils-Johan Englund, ombudsman
+35840 7192721
nils-johan.englund(at)sdp.fi

Ordförande:

Anette Karlsson
anette.h.karlsson@gmail.com
p. 040 747 6604