Verotus tulevaisuuden hyvinvointivaltiossa

Hyvinvointivaltio on ollut menestystarina niin hyvinvoinnin kuin taloudenkin mittareilla mitattuna. Talous kukoistaa, kun yhteiskunta investoi kasvun edellytyksiin. Korkeatasoinen koulutus ja laadukkaat julkiset palvelut tuottavat liiketoiminnallisia innovaatioita, osaavaa työvoimaa, vakaat oikeudelliset ja institutionaaliset puitteet sekä moitteettoman infrastruktuurin. Hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteet tarjoavat ihmisille niin vapautta kuin turvallisuutta.

Verotus on työkalu, jolla taataan hyvinvointiyhteiskunnan edellytykset: rahoitetaan laadukas koulutus, terveys ja hoiva sekä kavennetaan eriarvoisuutta. Maailma on kuitenkin muutoksessa, ja myös verotus kaipaa uudistuksia.

Hyvinvointivaltion rahoituksen lisäksi maailman muutokset asettavat verotukselle myös uusia tehtäviä. Seuraavalla vuosikymmenellä verotuksella vastataan osaltaan ilmastonmuutokseen ja työn murrokseen sekä valjastetaan tekninen kehitys kestävän kasvun veturiksi.

 

 

SDP:n vero-ohjelma kokonaisuudessaan

Vero-ohjelma luvuittain