Vanhempainvapaalla oleva Sanna Marin: Tämä on ollut elämäni onnellisinta aikaa

Kansanedustaja Sanna Marinin Emma-tytär täyttää pian viisi kuukautta. Sanna kertoo, että äitiys- ja vanhempainvapaalla vietetty aika on ollut hänen elämänsä onnellisinta. Siihen on sisältynyt monia ainutlaatuisia ja unohtumattomia hetkiä. Muutaman kuukauden kuluttua Sanna palaa eduskuntatyöhön ja hänen puolisonsa ottaa päävastuun Emman hoivasta.

– Emma varmasti pärjää isänsä kanssa, mutta oma pärjäämiseni erossa Emmasta sen sijaan pohdituttaa, kuten myös imetyksen jatkaminen töihin paluun jälkeen. Ikävä tulee varmasti olemaan työpäivien aikana todella kova, Sanna arvioi ensi syksyä.

Sanna kertoo ymmärtävänsä hyvin äitejä, jotka haluavat käyttää äitiysvapaan jälkeen kuuden kuukauden vanhempainrahakauden itse eli ovat kotona vähintään siihen asti, kun lapsi täyttää yhdeksän kuukautta. Näin toimitaan valtaosassa suomalaisia perheitä. Tämän jälkeen moni äiti jää kotihoidontuelle.

– Myös minua jännittää ja ahdistaa ajatus siitä, että Emma aloittaa päivähoidossa ensi tammikuussa hieman alle vuoden ikäisenä.

 


Nykyinen perhevapaajärjestelmä luo rakenteellista epätasa-arvoa

Miksi äitien pitäisi siis kannattaa vanhempainvapaiden uudistamista ja vapaiden tasaisempaa jakamista molempien vanhempien kesken? Sannan mukaan syitä on ainakin kolme: naisten työmarkkina-aseman parantaminen, isien oikeuksien vahvistaminen suhteessa vanhemmuuteen sekä vanhempainvapaajärjestelmän kehittäminen kokonaisuudessaan nykyaikaisemmaksi ja joustavammaksi.

– Perhevapaiden käytön sukupuolittuneisuus lähes yksinomaan äideille heikentää kaikkien naisten työmarkkina-asemaa, eikä vain niiden naisten työuria, joiden perheissä on valittu, että juuri äiti hoitaa lasta kotona. Nykyinen perhevapaajärjestelmä heikentää paitsi naisten palkkatasoa, etenemismahdollisuuksia ja varmuutta työelämässä, myös tulevia eläkkeitä ja taloudellista asemaa esimerkiksi avioerotilanteissa, Sanna kuvailee.

Sannan mukaan se, että perheissä järkeillään taloudellisesti kannattavammaksi, että pienituloisempi puoliso eli useimmiten äiti käyttää perhevapaat yksin, voi pidemmällä aikavälillä aiheuttaa tulo- ja köyhyysloukun kotiin jäävälle vanhemmalle sekä vaikuttaa kielteisesti koko perheen talouteen.

– Surullisimpia tarinoita ovat ne, joissa toinen vanhempi on ensin hoitanut useita vuosia perheen alle kouluikäisiä lapsia kotona oman työuransa kustannuksella ja tippunut sitten avioerotilanteessa taloudellisesti tyhjän päälle.

Sanna arvioi, että työssäkäyvän vanhemman voi myös olla vaikea ymmärtää, että lasten ja kodin hoitaminen käy sekin työstä. Aivan kuten kotona olevan vanhemman voi olla vaikea ymmärtää työn aiheuttamaa stressiä ja väsymystä.

– Lapsen hoitamiseen kotona ei tietenkään liity vain ongelmia vaan se on myös ihanaa, palkitsevaa ja uskomaton mahdollisuus luoda vahva side omaan lapseen, Sanna sanoo hymyillen.

Vaikka työssäkäyvä vanhempi ei sitä sillä hetkellä välttämättä osaa kaivata, häneltä jää Sannan mukaan kokematta ainutlaatuinen asia elämässään, jos ei käytä mahdollisuutta hoitaa lasta tämän ollessa pieni.

– En tiedä yhtään isää, joka olisi jälkikäteen katunut isyys- ja vanhempainvapaiden pitämistä vaan kokemukset ovat olleet lähes yksinomaan myönteisiä. Isien hoivavastuun vahvistaminen myös parantaa miesten asemaa avioerotilanteissa suhteessa lapsen huoltajuuteen, Sanna muistuttaa.

 


SDP:n tavoitteena joustavat ja tasa-arvoiset perhevapaat

Millä tavoin perhevapaita sitten pitäisi uudistaa?

– SDP:n perhevapaamallin avainsanat ovat joustavuus, tasa-arvoisuus ja perheiden moninaisuuden huomioiminen, Sanna kertoo.

Mallissa etuudet jaettaisiin kolmeen osaan: äitiysrahaan, ansiosidonnaiseen vanhempainrahaan ja euromääräiseen vanhempainrahaan. Äitiysraha takaa äidille 28 päivän ansiosidonnaisen vapaan, joka voi alkaa yksilöllisen tilanteen mukaisesti.

– Ajatuksellisesti tämä vastaa sitä osaa nykyisestä äitiysrahasta, joka maksetaan ennen lapsen syntymää.

Puolueen tavoitteena on ansiosidonnaisen vanhempainrahakauden pidentäminen 16 kuukauteen. Siihen edetään pidentämällä asteittain vanhemmille korvamerkittyjä päivärahajaksoja ja vanhempien kesken jaettavaa jaksoa.

– Ensimmäinen askel on ansiosidonnaisen vanhempainvapaan pidentäminen vuoteen. Tämä toteutetaan siten, että kummallakin vanhemmalla on oikeus kolmen kuukauden mittaiseen vanhempainvapaaseen, jonka lisäksi perheet voivat sopia kuuden kuukauden mittaisen vanhempainvapaajakson käyttämisestä haluamallaan tavalla. Ansiosidonnaista osuutta on mahdollista käyttää perheen itse valitsemana ajankohtana kunnes lapsi täyttää 3 vuotta.

 

 

Ansiosidonnaisen vuoden lisäksi perheet saisivat käyttöönsä tasasuuruisen vanhempainrahavuoden, jonka aikana perheille maksetaan kuukausittain 600 euron suuruista vanhempainrahaa.

– Euromääräinen vanhempainraha on kaikilta osin puolitettavissa ja jaettavissa eri pituisille jaksoille siten, että tuen kokonaissumma säilyy samana. Se on siis mahdollista jakaa useammalle vuodelle ja etuutta on mahdollista käyttää vapaasti valittuina ajankohtina kunnes lapsi täyttää 10 vuotta.

Ansiosidonnaista päivärahaa voidaan maksaa myös euromääräisen vanhempainrahan jälkeen tai euromääräisten jaksojen välillä. Yksinhuoltajan on mahdollista käyttää kaikki vapaajaksot itse. Myös esimerkiksi toisen vanhemman sairastuessa vapaita on mahdollista siirtää joustavasti toiselle vanhemmalle. Euromääräistä vanhempainrahaa on myös mahdollista siirtää esimerkiksi isovanhemmalle, hänen jäädessä hoitamaan lasta.

– SDP:n on esittänyt sosiaaliturvan uudistamista yleisturvamallin pohjalta. Tämä vaikuttaisi myös euromääräisen vanhempainrahan suuruuteen, Sanna kertoo puolueen tuoreista linjauksista.

Win-win-win-uudistus

Perhevapaiden uudistaminen on yhteiskunnallisesti ja tasa-arvon toteutumisen kannalta niin merkittävä kysymys, ettei sitä Sannan mielestä ole varaa jättää tekemättä. Perhevapaiden tasaisempi jakautuminen sukupuolten välillä parantaisi naisten asemaa työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa, miesten asemaa perheissä ja vanhempina sekä edesauttaisi lapsen mahdollisuutta molempien vanhempiensa läheisyyteen ja hoivaan pienestä pitäen.

– Se olisi todellinen win-win-win-uudistus. Siksi perhevapaiden uudistaminen yhdessä varhaiskasvatuksen kokonaisvaltaisen kehittämisen kanssa on SDP:n keskeinen tavoite seuraavalle hallituskaudelle, Sanna summaa.