Ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

18:04

Jäsenet:

Erkki Tuomioja, pj.
Jutta Urpilainen, pj.
Tiina Hirvisaari, siht.
Anni Lahtinen, siht.
Kirsi Airio
Maarit Feldt-Ranta
Maria Guzenina
Eero Heinäluoma
Susanna Huovinen
Liisa Jaakonsaari
Ville Jalovaara
Jesse Jääskeläinen
Jaakko Kalela
Mika Kari
Krista Kiuru
Aleksi Kuusisto
Helena Laukko
Antti Lindtman
Sirpa Paatero
Tuulia Pitkänen
Antti Rinne
Patrik Saarto
Elisa Selinummi
Tero Shemeikka
Samuli Sinisalo
Ville Skinnari
Folke Sundman
Satu Taavitsainen
Tytti Tuppurainen
Eero Vuohula