Ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

18:04

Jäsenet:

Erkki Tuomioja, pj.
Tero Shemeikka, siht.
Markus Holmgren, siht.
Kirsi Airio
Eero Heinäluoma
Tiina Hirvisaari
Liisa Jaakonsaari
Ville Jalovaara
Jesse Jääskeläinen
Jaakko Kalela
Mika Kari
Kimmo Kiljunen
Johannes Koskinen
Miapetra Kumpula-Natri
Anni Lahtinen
Helena Laukko
Antti Lindtman
Riitta Mäkinen
Antti Rinne
Kristiina Salonen
Elisa Selinummi
Samuli Sinisalo
Ville Skinnari
Folke Sundman
Tytti Tuppurainen
Heidi Viljanen
Essi Virtanen
Eero Vuohula
Raimo Väyrynen
Tuula Väätäinen