Kunnallisjärjestöt

12:04

Soppatykillä

Jos kunnassa toimii vähintään kolme perusyhdistystä, ne muodostavat kunnallisjärjestön.

Kunnallisjärjestön päätösvaltaa käyttää niiden sääntöjen mukaan edustajisto, joka päättää muun muassa sosialidemokraattisen kunnallispolitiikan linjasta. Kunnallisjärjestöt vastaavat alueensa vaalivalmisteluista. Ne tekevät myös esitykset SDP:n ehdokkaista kunnallisiin luottamuselimiin.

Kunnallisjärjestön hallitus on nimeltään kunnallistoimikunta. Kunnallisjärjestöt ovat keskeisiä kunnallispolitiikan vaikuttajia. SDP:llä on 99 kunnallisjärjestöä. Ne liittävät yhteen kaikki kunnassa olevat puolueen perusyhdistykset.