Ajankohtaista

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Suomen talouden kirittämiseksi tarvitaan rohkeita uudistuksia ja reippaita, tulevaisuutta rakentavia investointeja. SDP tarjoaa hallitukselle puoliväliriihen alla eväitä, millä taloustavoitteita on mahdollista saavuttaa ja talouden menopaineisiin voidaan vastata, eikä lisäleikkauksiin tarvitse ryhtyä.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared photo on Facebook

Uusia ajatuksia, näkökulmia, elämyksiä, ravistelua, tietoa ja taitoa. Nautitaan joko diginä tai perinteisesti ja annostellaan runsaalla kädellä - kirjallisuuden ilo kuuluu meille kaikille! Ajatuksia herättävää kirjan ja ruusun päivää!Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Ikäihmisten laadukas hoito ei toteudu tällä hetkellä kaikkialla, ja jopa kaltoinkohtelu on todellinen ongelma. Alalle opiskeleville pitää ensi tilassa palauttaa soveltuvuuskokeet, joka karsii soveltumattomat pois jo pääsykoevaiheessa. Tämän lisäksi on syytä käydä laaja keskustelu siitä, mitä laadukas hoito pitää sisällään. Säästöjä vanhustenhoito ei kestä enää ollenkaan.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared photo on Facebook

Tänään marssittiin tieteen ja tutkimuksen puolesta niin Helsingissä kuin monessa muussakin kaupungissa ympäri maailmaa. Tässä maailmanajassa, kun tutkijoiden maastamuutto kiihtyy jatkuvasti, koulutuksen ja tutkimuksen resursseja leikataan ja tieteen merkitystä kyseenalaistetaan, on meidän puolustettava entistä hanakammin sivistystä, koulutusta, tiedettä ja tutkimusta. Parempaa yhteiskuntaa ei rakenneta mututuntumalla vaan tutkittuun tietoon nojaten. Let's March for Science!Sosialidemokraatit SDP

SDPshared video on Instagram

Tänään marssittiin tieteen ja tutkimuksen puolesta niin Helsingissä kuin monessa muussakin kaupungissa ympäri maailmaa. Tässä maailmanajassa, kun tutkijoiden maastamuutto kiihtyy jatkuvasti ja koulutuksen ja tutkimuksen resursseja leikataan, on meidän puolustettava entistä hanakammin sivistystä, koulutusta, tiedettä ja tutkimusta. Parempaa yhteiskuntaa ei rakenneta mututuntumalla vaan tutkittuun tietoon nojaten. Let's march for science! #marchforscience #tiedemarssi #tiede #tutkimus #tutkija #tutkijatsosialidemokraatit

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Miapetra Kumpula-Natri muistuttaa, että sisäilmaongelmista kärsiviä kouluja voitaisiin korjata EU:sta saatavien tukirahojen avulla. Rahaa pitää vain osata ja viitsiä hakea.Sosialidemokraatit SDP

Puoluekokouksien päätöksiä, ohjelmia ja julkilausumia

16:21

Puoluekokous 2017

Puoluekokous 2017 (3.-5.2. Lahdessa)

Puoluekokous 2014 (8.-10.5. Seinäjoella)

Puoluekokous 2012 (24.-26.5. Helsingissä)

Puoluekokous hyväksyi kansainvälisen ja sisäpoliittisen julkilausuman sekä Syyria-kannanoton. Demokratia-keskusteluasiakirja hyväksyttiin puoluekokouksessa 26.5.2012. Se toimii pohjana demokratiakeskustelulle, johon kutsutaan koko puoluejärjestö, kaikki puolueen jäsenet ja muu kansalaisyhteiskunta.

Puoluekokous päätti 26.5.2012 siirtää Eurooppa-ohjelman käsittelyn syksyn 2012 puoluevaltuustolle ja velvoittaa puoluehallituksen huolehtimaan siitä, että puoluevaltuusto saa käyttöönsä puoluekokouksen Eurooppa-ohjelmavaliokunnan esitykset ja salista tulleet muutosesitykset. Puoluevaltuusto hyväksyi 24.-25.11.2012 pidetyssä kokouksessa SDP:n Eurooppa-poliittisen linjauksen ”Näkemys Euroopasta”.

Puoluekokous 2010 (27.-29.5. Joensuussa)

Joensuussa toukokuussa 2010 pidetyssä puoluekokouksessa hyväksyttiin tulevaisuusasiakirja, jossa hahmotetaan Suomen suuntaa vuoteen 2020.

Julkilausumat:

Hämeenlinnan 41. puoluekokous (5.-7.6.2008)

Hämeenlinnassa hyväksyttiin viisi tulevaisuusohjelmaa:

Muuta: