Ympäristö

16:19

Eduskuntavaalien 2011 vaalitavoitteet ja niiden toteutuminen

Sosialidemokraatit halusivat:

Säätää Suomeen ilmastolain

-Eduskunta hyväksyi ilmastolain maaliskuussa 2015.

Parantaa asumisen energiatehokkuutta ja panostaa joukkoliikenteeseen

– Asumisen energiatehokkuutta parantaa hallituskaudella komissiolle notifioitu energiatehokkuusdirektiivi.

– Joukkoliikenteeseen on panostettu lujasti suurten kaupunkiseutujen aiesopimuksilla.

Turvata uhanalaisten eläin- ja kasvilajien tulevaisuuden

– Luonnon monimuotoisuutta on turvattu mm. perustamalla useita uusia kansallispuistoja ja luonnonsuojelualueita sekä osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön ja sopimuksiin.

Suojella Itämerta ja muita vesistöjä

– Tulossa nitraattidirektiivi, joka suojelee kaikkia vesistöjä, jotka viimein päätyvät Itämereen.

Säilyttää itsenäisen ja vahvan ympäristöministeriön sekä tukea ympäristötyötä tekeviä järjestöjä

– Ympäristöministeriö on säilytetty.