Terveys

13:41

Eduskuntavaalien 2011 vaalitavoitteet ja niiden toteutuminen

 

Sosialidemokraatit halusivat:

Kaventaa terveyseroja

– Soten tavoitteet. Lisäksi pienempiä toimia. Esim. uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, joka tuo kuraattori- ja psykologipalvelut myös kaikille toisen asteen opiskelijoille.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012-2015). Ohjelman tavoitteena on hyvinvointi- ja terveyserojen kaventuminen sekä se, että sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut on järjestetty asiakaslähtöisesti.
– Rajat ylittävä terveydenhuolto on astunut voimaan 2014 alusta.

Enemmän laatua ja vähemmän jonoja terveyskeskuksiin

– Sote-uudistuksen tavoitteena vahvistaa erityisesti peruspalveluita ja varmistaa niiden yhdenvertainen saavutettavuus.

Vähentää terveydenhuollon byrokratiaa

– Hallitus päätti 25.3.2014 kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä, toiminnan tehostamisesta ja maksuperusteiden tarkistamisesta.

Uudistaa hankintalain

– Meneillään.

 

Sosialidemokraatit eivät halunneet:

Yksityistää terveydenhuoltoa. Epäoikeudenmukaisuutta ja laatueroja terveydenhuollossa

– Ks. sote aiemmin.

Kohtuuttomia asiakasmaksuja

– Asiakasmaksuja korotettiin yhteensä 40 miljoonalla eurolla keväällä 2014.

Kiirettä ja painetta terveydenhuollon ammattilaisille

– Kaste-ohjelmassa on laaja henkilöstön saatavuuden, osaamisen ja johtamisen kehittämistoimenpiteiden kokonaisuus.