Ajankohtaista

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Suomen talouden kirittämiseksi tarvitaan rohkeita uudistuksia ja reippaita, tulevaisuutta rakentavia investointeja. SDP tarjoaa hallitukselle puoliväliriihen alla eväitä, millä taloustavoitteita on mahdollista saavuttaa ja talouden menopaineisiin voidaan vastata, eikä lisäleikkauksiin tarvitse ryhtyä.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared photo on Facebook

Uusia ajatuksia, näkökulmia, elämyksiä, ravistelua, tietoa ja taitoa. Nautitaan joko diginä tai perinteisesti ja annostellaan runsaalla kädellä - kirjallisuuden ilo kuuluu meille kaikille! Ajatuksia herättävää kirjan ja ruusun päivää!Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Ikäihmisten laadukas hoito ei toteudu tällä hetkellä kaikkialla, ja jopa kaltoinkohtelu on todellinen ongelma. Alalle opiskeleville pitää ensi tilassa palauttaa soveltuvuuskokeet, joka karsii soveltumattomat pois jo pääsykoevaiheessa. Tämän lisäksi on syytä käydä laaja keskustelu siitä, mitä laadukas hoito pitää sisällään. Säästöjä vanhustenhoito ei kestä enää ollenkaan.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared photo on Facebook

Tänään marssittiin tieteen ja tutkimuksen puolesta niin Helsingissä kuin monessa muussakin kaupungissa ympäri maailmaa. Tässä maailmanajassa, kun tutkijoiden maastamuutto kiihtyy jatkuvasti, koulutuksen ja tutkimuksen resursseja leikataan ja tieteen merkitystä kyseenalaistetaan, on meidän puolustettava entistä hanakammin sivistystä, koulutusta, tiedettä ja tutkimusta. Parempaa yhteiskuntaa ei rakenneta mututuntumalla vaan tutkittuun tietoon nojaten. Let's March for Science!Sosialidemokraatit SDP

SDPshared video on Instagram

Tänään marssittiin tieteen ja tutkimuksen puolesta niin Helsingissä kuin monessa muussakin kaupungissa ympäri maailmaa. Tässä maailmanajassa, kun tutkijoiden maastamuutto kiihtyy jatkuvasti ja koulutuksen ja tutkimuksen resursseja leikataan, on meidän puolustettava entistä hanakammin sivistystä, koulutusta, tiedettä ja tutkimusta. Parempaa yhteiskuntaa ei rakenneta mututuntumalla vaan tutkittuun tietoon nojaten. Let's march for science! #marchforscience #tiedemarssi #tiede #tutkimus #tutkija #tutkijatsosialidemokraatit

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Miapetra Kumpula-Natri muistuttaa, että sisäilmaongelmista kärsiviä kouluja voitaisiin korjata EU:sta saatavien tukirahojen avulla. Rahaa pitää vain osata ja viitsiä hakea.Sosialidemokraatit SDP

Terveys

13:41

Eduskuntavaalien 2011 vaalitavoitteet ja niiden toteutuminen

 

Sosialidemokraatit halusivat:

Kaventaa terveyseroja

– Soten tavoitteet. Lisäksi pienempiä toimia. Esim. uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, joka tuo kuraattori- ja psykologipalvelut myös kaikille toisen asteen opiskelijoille.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012-2015). Ohjelman tavoitteena on hyvinvointi- ja terveyserojen kaventuminen sekä se, että sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut on järjestetty asiakaslähtöisesti.
– Rajat ylittävä terveydenhuolto on astunut voimaan 2014 alusta.

Enemmän laatua ja vähemmän jonoja terveyskeskuksiin

– Sote-uudistuksen tavoitteena vahvistaa erityisesti peruspalveluita ja varmistaa niiden yhdenvertainen saavutettavuus.

Vähentää terveydenhuollon byrokratiaa

– Hallitus päätti 25.3.2014 kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä, toiminnan tehostamisesta ja maksuperusteiden tarkistamisesta.

Uudistaa hankintalain

– Meneillään.

 

Sosialidemokraatit eivät halunneet:

Yksityistää terveydenhuoltoa. Epäoikeudenmukaisuutta ja laatueroja terveydenhuollossa

– Ks. sote aiemmin.

Kohtuuttomia asiakasmaksuja

– Asiakasmaksuja korotettiin yhteensä 40 miljoonalla eurolla keväällä 2014.

Kiirettä ja painetta terveydenhuollon ammattilaisille

– Kaste-ohjelmassa on laaja henkilöstön saatavuuden, osaamisen ja johtamisen kehittämistoimenpiteiden kokonaisuus.