Ajankohtaista

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Nyt on aika ottaa rohkeita askeleita kohti uuden ajan elinkeino- ja teknologiapolitiikkaa. SDP on valmistellut kasvua ja työllisyyttä tukevan strategian, jossa esitettyihin toimiin toivottavasti myös maan hallitus tarttuu. - Ympäristöteknologiassa ja kierto- ja jakamistaloudessa olisi runsaasti hyödyntämätöntä kasvupotentiaalia, samoin palvelu- ja matkailualalla. Lisäpanostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen ovat nyt välttämättömiä, sanoo SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

– Katse pitäisi nostaa pelkästä hintakilpailukyvystä vientiin ja elinkeinopuolen uudistukseen. Suomella olisi hyvät mahdollisuudet muun muassa energiatehokkuudessa, ympäristöteknologiassa ja kiertotaloudessa. Olisin odottanut puoliväliriihessä jykevämpiä linjauksia, sanoo SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared video on Facebook

SDP:n työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan demarit Tarja Filatov (pj.), Merja Mäkisalo-Ropponen ja Ilmari Nurminen toivottavat kaikille hyvää vappua. Jokainen meistä on tärkeä osa Suomen menestystarinaa ja jokaiselle meistä on löydettävä oma paikka yhteiskunnasta.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

The Social Democratic Party of Finland strongly condemns the violence that erupted in the Parliament in Skopje. What took place, did not follow the basic principles of parliamentary democracy and is not an acceptable way to influence democratic processes.Sosialidemokraatit SDP

Joona Räsänenshared tweet on Twitter

Hallintarekisteri on kuin koulutusleikkaukset. Kukaan ei kuulemma niitä halua, mutta vastakkaisista lupauksista huolimatta ne silti etenee.

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Hallituksen esitys uudeksi arvopaperilaiksi sisältää jälleen kerran moneen kertaan kuopatun hallintarekisterin samoine ongelmineen kuin aiempina kertoina. Sitä ei pidä hyväksyä. "Vaadimme, että lakiesitys palautetaan kiireelliseen lisävalmisteluun ja siihen lisätään selkeä sijoittajiin kohdistuvat hallintarekisteröinnin kielto myös sijoitettaessa ulkomailla liikkeeseen laskettuihin suomalaisyhtiöiden arvopapereihin. On myös varmistettava, että tiedot omistajista ja sijoituksista todella saadaan ulkomaisista arvopaperikeskuksista", kertoo Lauri Ihalainen. Klikkaa peukkua ja jaa eteenpäin, jos olet Laurin kanssa samaa mieltä!Sosialidemokraatit SDP

Talous, työllisyys ja työelämä

13:36

SDP:n eduskuntavaalien 2011 vaalitavoitteet ja niiden toteutuminen 

 

SDP:n Työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta -asiakirjasta:

 

”Työmarkkinoiden vakauttamiseen pyritään laaja-alaisilla sopimuksilla, joilla talouteen tuodaan luottamusta ja pidemmän aikavälin sitoutumista. Sopimusyhteiskunta elvytetään.”

 

Sopimusyhteiskunta elvytettiin.

SDP on tukenut valtiokeinoin työmarkkinoiden laaja-alaisia sopimuksia, joilla talouteen tuotiin luottamusta ja pidemmän aikavälin sitoutumista.

– Raamisopimus 2011

– Työurasopimus 2012

– Työllisyys- ja kasvusopimus sekä rakennepoliittinen ohjelma 2013

 

Sosialidemokraatit halusivat:

 Tehokkaita toimia työttömyyttä vastaan, laatua työvoimapolitiikkaan

– Työttömyysturvan uudistaminen
– Nuorisotakuu
– Äkillisen rakennemuutoksen toimintamalli + mallin uudistaminen ennakoivampaan suuntaan.

– Työttömyyden hoidon vastuunjako kuntien ja valtion kesken

– Työllisyyspoliittiset kuntakokeilut

– TE-palvelumallien uudistaminen

– Kotouttaminen: keskiössä työllisyys
– Työvoiman palvelukeskusten lakisääteistäminen

– Työvoima- ja yrityspalveluita koskeva lakipaketti

– Kulttuurin saralla seuraavat toimet:

• Lainauskorvausten taso kaksinkertaistettiin vuoden 2014 tasosta vuodelle 2015 eli lainauskorvaukset ovat vuodelle 2015 in 8,225 M euroon

• Tekijänoikeuslainsäädäntöä uudistettiin: Kohtuullisen korvauksen periaate osaksi tekijänoikeuslakia, Estomääräykset ja verkko-PWR sännökset lakiin. Lisäksi Must carry- jakelusta sovittiin.

• Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmä uudistettiin ja nykyisen laitemaksun sijaan budjettirahoituksella turvataan tekijöille aiheutuvaa yksityisen kopioinnin haittaa 11 M eurolla vuodesta 2015 lähtien.

 

Pidentää työuria työelämän laatua ja hyvinvointia kehittämällä

– Työelämä 2020 -hanke.

– Osaamisen kehittämiseen liittyvät hankkeet ja lainsäädäntö: esimerkiksi verovähennysoikeus henkilöstön kouluttamisessa; oppisopimuskoulutuksen kehittäminen.

 

Luoda parempia ja joustavampia mahdollisuuksia yhdistää työ ja perhe-elämä

– Osittainen hoitoraha.

 

Helpottaa omien työaikojen joustavaa suunnittelua työaikapankkien avulla

– Työllisyys- ja kasvusopimuksen pohjalta liitot solmineet alakohtaisiin TES:iin työaikapankkien käytön.

 

Turvata pätkätyöläisille oikeuden lomaan

– Vuosilomalain laajempi uudistaminen jää tuleville hallituksille.

– Laajempi työaikalainsäädännön tarkastelu jää tuleville hallituksille.

 

Takuupalkan ja paremman työsuhdeturvan vuokratyöntekijöille; työehtojen valvonnan kuntoon

– Määräaikaisten ja vuokratyöntekijöiden tiedonsaantioikeutta parannettu työsopimuslain ja tilaajavastuulain muutoksilla.

– Vuokratyödirektiivin toimeenpano: Vapautuvista työpaikoista ilmoittaminen, oikeus käyttäjäyrityksen palveluihin, vähimmäistyöehtojen täsmentäminen.

– Raamisopimukseen 2011 perustuva oikeus saada tietoa vuokratyön käytön perusteesta sekä määräaikaisuuden kestosta.

 

Sosialidemokraatit eivät halunneet:

 

Nostaa lakisääteistä eläkkeen alaikärajaa

– Nousemassa seuraavalla hallituskaudella.

 

Kahden kerroksen työmarkkinoita

– Yhdenvertaisia työehtoja edistetty kansallisella, EU- ja globaalilla tasolla.

 

Luopua yleissitovista työehtosopimuksista

– Yleissitovuus säilyy.

 

Kiristää työn verotusta

– Työn verotus kiristyi, kun ansiotuloverotuksen inflaatiotarkistuksia jätettiin tekemättä. Suurituloisten ansiotuloveroa (yli 70 000 €/vuosi) on korotettu muita ryhmiä enemmän.