Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Talous, työllisyys ja työelämä

13:36

SDP:n eduskuntavaalien 2011 vaalitavoitteet ja niiden toteutuminen 

 

SDP:n Työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta -asiakirjasta:

 

”Työmarkkinoiden vakauttamiseen pyritään laaja-alaisilla sopimuksilla, joilla talouteen tuodaan luottamusta ja pidemmän aikavälin sitoutumista. Sopimusyhteiskunta elvytetään.”

 

Sopimusyhteiskunta elvytettiin.

SDP on tukenut valtiokeinoin työmarkkinoiden laaja-alaisia sopimuksia, joilla talouteen tuotiin luottamusta ja pidemmän aikavälin sitoutumista.

– Raamisopimus 2011

– Työurasopimus 2012

– Työllisyys- ja kasvusopimus sekä rakennepoliittinen ohjelma 2013

 

Sosialidemokraatit halusivat:

 Tehokkaita toimia työttömyyttä vastaan, laatua työvoimapolitiikkaan

– Työttömyysturvan uudistaminen
– Nuorisotakuu
– Äkillisen rakennemuutoksen toimintamalli + mallin uudistaminen ennakoivampaan suuntaan.

– Työttömyyden hoidon vastuunjako kuntien ja valtion kesken

– Työllisyyspoliittiset kuntakokeilut

– TE-palvelumallien uudistaminen

– Kotouttaminen: keskiössä työllisyys
– Työvoiman palvelukeskusten lakisääteistäminen

– Työvoima- ja yrityspalveluita koskeva lakipaketti

– Kulttuurin saralla seuraavat toimet:

• Lainauskorvausten taso kaksinkertaistettiin vuoden 2014 tasosta vuodelle 2015 eli lainauskorvaukset ovat vuodelle 2015 in 8,225 M euroon

• Tekijänoikeuslainsäädäntöä uudistettiin: Kohtuullisen korvauksen periaate osaksi tekijänoikeuslakia, Estomääräykset ja verkko-PWR sännökset lakiin. Lisäksi Must carry- jakelusta sovittiin.

• Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmä uudistettiin ja nykyisen laitemaksun sijaan budjettirahoituksella turvataan tekijöille aiheutuvaa yksityisen kopioinnin haittaa 11 M eurolla vuodesta 2015 lähtien.

 

Pidentää työuria työelämän laatua ja hyvinvointia kehittämällä

– Työelämä 2020 -hanke.

– Osaamisen kehittämiseen liittyvät hankkeet ja lainsäädäntö: esimerkiksi verovähennysoikeus henkilöstön kouluttamisessa; oppisopimuskoulutuksen kehittäminen.

 

Luoda parempia ja joustavampia mahdollisuuksia yhdistää työ ja perhe-elämä

– Osittainen hoitoraha.

 

Helpottaa omien työaikojen joustavaa suunnittelua työaikapankkien avulla

– Työllisyys- ja kasvusopimuksen pohjalta liitot solmineet alakohtaisiin TES:iin työaikapankkien käytön.

 

Turvata pätkätyöläisille oikeuden lomaan

– Vuosilomalain laajempi uudistaminen jää tuleville hallituksille.

– Laajempi työaikalainsäädännön tarkastelu jää tuleville hallituksille.

 

Takuupalkan ja paremman työsuhdeturvan vuokratyöntekijöille; työehtojen valvonnan kuntoon

– Määräaikaisten ja vuokratyöntekijöiden tiedonsaantioikeutta parannettu työsopimuslain ja tilaajavastuulain muutoksilla.

– Vuokratyödirektiivin toimeenpano: Vapautuvista työpaikoista ilmoittaminen, oikeus käyttäjäyrityksen palveluihin, vähimmäistyöehtojen täsmentäminen.

– Raamisopimukseen 2011 perustuva oikeus saada tietoa vuokratyön käytön perusteesta sekä määräaikaisuuden kestosta.

 

Sosialidemokraatit eivät halunneet:

 

Nostaa lakisääteistä eläkkeen alaikärajaa

– Nousemassa seuraavalla hallituskaudella.

 

Kahden kerroksen työmarkkinoita

– Yhdenvertaisia työehtoja edistetty kansallisella, EU- ja globaalilla tasolla.

 

Luopua yleissitovista työehtosopimuksista

– Yleissitovuus säilyy.

 

Kiristää työn verotusta

– Työn verotus kiristyi, kun ansiotuloverotuksen inflaatiotarkistuksia jätettiin tekemättä. Suurituloisten ansiotuloveroa (yli 70 000 €/vuosi) on korotettu muita ryhmiä enemmän.