Perheet

13:49

Eduskuntavaalien 2011 vaalitavoitteet ja niiden toteutuminen

 

Sosialidemokraatit halusivat: 

Uusia malleja työn ja perhe-elämän yhdistämiseen, osittainen kotihoidon tuki käyttöön

– Joustava hoitoraha tuli voimaan vuoden 2014 alusta. Sen ansiosta perheiden, joissa on alle 3-vuotias lapsi, on taloudellisesti helpompaa sovittaa yhteen perhe- ja työelämä.

– Lyhyenkin osa-aikaisen työn vastaanottaminen on joustavan hoitorahan ansiosta entistä kannattavampaa.

 

Tasa-arvoista vanhemmuutta

– Kotihoidon tuen jakamisesta vanhempien kesken ei edennyt tällä hallituskaudella. 

 

Että myös toimeentulotukea saava hyötyy lapsilisistä

– Ei toteudu, mutta he eivät myöskään kärsi leikkauksista (toimeentulotukea korotettu). 

 

Säilyttää nollamaksuluokan sekä päivähoidon subjektiivisena oikeutena

– Nollamaksuluokka säilyi.

– Päivähoito säilyi subjektiivisena oikeutena. 

 

Lapsivähennyksen verotukseen

– Hallitus on sopinut vuoden 2015 budjettiesityksessä lapsivähennyksestä, joka otetaan käyttöön pienituloisten lapsiperheiden tukemiseksi.

 

Lisää resursseja ennaltaehkäiseviin palveluihin

– Uusi Sosiaalihuoltolaki voimaan 2015.

– Lapsiperheiden kotipalvelua lisätään; palvelujen laatua tarkkaillaan omavalvonnalla ja ilmoitusvelvollisuudella.

– Sosiaalihuollon painopiste siirretään hyvinvoinnin edistämiseen, ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen.

– Hallitus päätti budjettiriihessä, että uuden sosiaalihuoltolain toimeenpanoa varten myönnetään 9,4 M€ vuoden 2015 valtion talousarvioon.

– Lakiesitykseen sisältyy myös nuorisopalvelutakuu, jonka avulla autetaan niitä nuoria, joille nuorisotakuu ei ole riittävä tuki.