Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Oikeudenmukaisuus

13:39

Eduskuntavaalien 2011 vaalitavoitteet ja niiden toteutuminen

 

Sosialidemokraatit halusivat:

Kaventaa tuloeroja ja vähentää eriarvoisuutta

– Potilaiden liikkuvuus, rajat ylittävä terveydenhuolto astunut voimaan 2014 alusta.
– Palveluvalikoimaneuvosto on asetettu.

Korottaa perusturvaa sadalla eurolla kuukaudessa

– Perusturvan korotukset: työttömyysturva ja työmarkkinatuki, toimeentulotuki ja asumistuki 1.1.2012 alkaen.

Säätää vanhuspalvelulain ja turvata sen vaatimat resurssit

– Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (vanhuspalvelulaki) tuli voimaan 1.7.2013. SDP esitti lakia jo 2009 välikysymyksen yhteydessä.

Lain tavoitteena on mm.

– Edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja.

– Turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut.

Hyväksyessään vanhuspalvelulain eduskunta edellytti, että hallitus seuraa lain yleisen toteutumisen lisäksi henkilöstömitoituksen toteumista ja tarvittaessa antaa eduskunnalle esityksen lain täsmentämisestä.

Lapsilisät myös toimeentulotukea saaville perheille

Ei toteudu tällä hallituskaudella.

Sitoa opintotuen indeksiin

– Opintotuki sidottiin indeksiin ja järjestelmää uudistettiin. Opintorahan määriä tarkistetaan lukuvuosittain.

Poistaa työmarkkinatuesta puolison tuloihin perustuvan tarveharkinnan

– Hakijan puolison tulot eivät enää vaikuta työmarkkinatuen määrään.

Turvata julkiset palvelut

Sote-ratkaisu ei toteutunut tällä hallituskaudella.