Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Eläkeläiset

13:58

Eduskuntavaalien 2011 vaalitavoitteet ja niiden toteutuminen

Sosialidemokraatit halusivat:

Säätää vanhuspalvelulain ja turvata sille riittävät resurssit

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (vanhuspalvelulaki) tuli voimaan 1.7.2013. SDP esitti lakia jo 2009 välikysymyksen yhteydessä.

Lain tavoitteena on mm.

– Edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja.

– Turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut.

Hyväksyessään vanhuspalvelulain eduskunta edellytti, että hallitus seuraa lain yleisen toteutumisen lisäksi henkilöstömitoituksen toteumista ja tarvittaessa antaa eduskunnalle esityksen lain täsmentämisestä.

Turvata eläkkeiden ostovoiman

– Eläketulovähennystä on korotettu pieni- ja keskituloisilla eläkeläisillä.

Parantaa omaishoitajien asemaa

– Täydentävässä vuoden 2015 talousarviossa on 4,8 miljoonan euron määrärahalisäys omaishoidon kehittämiseen. Se on tarkoitettu omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksiin sekä sijaishoidon lisäämiseen. Määrärahaa jää kehyspohjiin pysyvästi.

Pitää pienet eläkkeet verottomana myös tulevaisuudessa

– Toteutunut; n. alle 900 €/kk eläkkeet ovat verottomia.

 

Sosialidemokraatit eivät halunneet:

Leikata eläkkeitä

– Eläketulovähennys kompensoi niitä osittaisia indeksijäädytyksiä, joita on jouduttu tekemään osana valtiontalouden sopeutustoimia.