Asuminen

14:13

Eduskuntavaalien 2011 vaalitavoitteet ja niiden toteutuminen 

Sosialidemokraatit halusivat:

Laskea asumisen hintaa. Säilyttää asuntolainojen korkovähennyksen. Laskea vuokria puolittamalla korkotukilainoituksen omavastuukorko

Nämä lupaukset on toteutettu.
– Omistusasumisen korkovähennys on säilytetty, joskin sitä alennetaan asteittain.

Ottaa käyttöön valtion korkotukilainoituksen omistusasuntojen rakentamiseen erityisesti lapsiperheille

– Ei ole toteutunut.

Tukea erityisryhmien kohtuuhintaista ja laadukasta asumista

Näin on toimittu: Erityisryhmien asuntojen investointiavustuksiin satsataan lähivuosina 120-160 miljoonaa euroa per vuosi.

Lisätä yhteiskunnan panostuksia vuokra-asuntojen rakentamiseen ja korjaamiseen

– Pitkän, nk. 40 vuoden pituisen valtion tukeman korkotukilainan ehtoja parannettiin.

– Lisäksi perustettiin kokonaan uusi valtion omistama yhtiö A-Kruunu, jonka tavoitteena on jopa 2000 vuokra-asunnon rakentaminen suuriin kasvukeskuksiin vuoteen 2018 mennessä.

Tehdä asumisesta ympäristöystävällistä. Estää alueiden eriytymistä ja rakentaa vuokra- ja omistusasuntoja tasaisesti ympäri kaupunkia

– Asuinalueiden kehittämisohjelmaan on satsattu yht. 20 milj. euroa. Asumisneuvonnan avustusprosentti nostetaan 35 prosenttiin
– Valtion ja kuntien kesken solmittu maankäytön, asumisen ja liikenteen kattavia aiesopimuksia Helsingin, Tampereen ja Turun kaupunkiseuduilla.

– Asuinalueista rakennetaan monipuolisia ja niille rakennetaan toimiva joukkoliikenne. Samalla edellytetään, että vähintään viidennes asuntorakentamisesta on valtion tukemaa edullista vuokra-asuntotuotantoa (jossain määrin voi olla myös asumisoikeustuotantoa).

– Ympäristöystävällisyyttä tavoitellaan myös rakennusten energiatehokkuutta parantamalla.