Nuoria kävelee kadulla

Tekoja tulevaisuuslinjalla

Me haluamme, että suomalaisten arki on sujuvaa ja onnellista. Että jokainen lapsi ja nuori saa laadukasta koulutusta ja jokainen ikäihminen turvaa ja hoivaa. Me haluamme, että Suomi on jokaiselle hyvä paikka elää, opiskella ja tehdä työtä.

Lupasimme vaaleissa muutosta. Sosialidemokraattien johdolla politiikan suunta on nyt muuttunut: Me rakennamme suomalaista yhteiskuntaa oikeudenmukaisemmaksi, reilummaksi ja inhimillisemmäksi – päätös kerrallaan.

JO TOTEUTUNEET

 

Pienimpien eläkkeiden korotus

Hallitus teki pienimpiin eläkkeisiin tasokorotukset 1.1.2020 alkaen. Korotukset koskivat takuueläkettä ja kansaneläkettä hyödyttäen yli 600 000 suomalaista.

 

Aktiivimallin purkaminen

Hallitus on kumonnut aktiivimallin 1.1.2020 alkaen. Aktiivimallin leikkurit eivät vaikuta työttömyysetuuteen, jota maksetaan ajalta 1.1.2020 jälkeen.

 

Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen palautettu

Hallitus palautti perheiden subjektiivisen oikeuden varhaiskasvatukseen, jonka Sipilän hallitus aikaisemmin perui.

 

Perusturvan parantaminen

Hallitus korotti perusturvaetuuksia 1.1.2020 alkaen. Perusturvaetuuksiin kuuluvat mm. kuntoutusraha, sairaus- ja vanhempainpäiväraha sekä työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki.

 

TULOSSA!

 

0,7 hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen sitovasta 0,7 hoitajan hoitajamitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Hoitajamitoituksen olisi 0,7 työntekijää asiakasta kohti viimeistään 1.4.2023

 

Asiakasmaksulaki

Luonnos asiakasmaksulain uudistamiseksi on lähetetty lausuntokierrokselle 12.2.2020. Lausuntokierros päättyy 1.4.2020 ja lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä kevätistuntokaudella 2020. Hallituksen esitysluonnoksessa maksuttomuus laajenee ja muita maksuja kohtuullistetaan. Uudistuksen myötä asiakasmaksut laskisivat liki miljoonalla suomalaisella.

 

Perhevapaauudistus

Hallituksen perhevapaamalli julkaistiin 5.2.2020. Malli parantaisi lapsiperheiden asemaa ja toisi esimerksiksi yksinhuoltajaperheet samalle viivalle kahden vanhemman perheiden kanssa. Uusi malli tulee voimaan aikaisintaan vuonna 2021.

 

Raidehankkeet

Valtio ja kunnat ovat päässeet sopuun suurten raidehankkeiden edistämisestä. EU:n komission päätökset hankkeiden rahoittamisesta saadaan arviolta kesällä 2020.

 

Sote-uudistus

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistus etenee sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiurun johdolla.