Nuoria kävelee kadulla

Tekoja tulevaisuuslinjalla

Me haluamme, että suomalaisten arki on sujuvaa ja onnellista. Että jokainen lapsi ja nuori saa laadukasta koulutusta ja jokainen ikäihminen turvaa ja hoivaa. Me haluamme, että Suomi on jokaiselle hyvä paikka elää, opiskella ja tehdä työtä.

Lupasimme vaaleissa muutosta. Sosialidemokraattien johdolla politiikan suunta on nyt muuttunut: Me rakennamme suomalaista yhteiskuntaa oikeudenmukaisemmaksi, reilummaksi ja inhimillisemmäksi – päätös kerrallaan.

JO TOTEUTUNEET

 

Pienimpien eläkkeiden korotus

Hallitus teki pienimpiin eläkkeisiin tasokorotukset 1.1.2020 alkaen. Korotukset koskivat takuueläkettä ja kansaneläkettä hyödyttäen yli 600 000 suomalaista.

 

Aktiivimallin purkaminen

Hallitus on kumonnut aktiivimallin 1.1.2020 alkaen. Aktiivimallin leikkurit eivät vaikuta työttömyysetuuteen, jota maksetaan ajalta 1.1.2020 jälkeen.

 

Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen palautettu

Marinin hallitus palautti perheiden subjektiivisen oikeuden varhaiskasvatukseen, jonka Sipilän hallitus aikaisemmin perui. Uusi laki astui voimaan 1.8.2020

 

Perusturvan parantaminen

Hallitus korotti perusturvaetuuksia 1.1.2020 alkaen. Perusturvaetuuksiin kuuluvat mm. kuntoutusraha, sairaus- ja vanhempainpäiväraha sekä työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki.

 

0,7 hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen sitovasta 0,7 hoitajan mitoituksesta. Uudistus astuu voimaan 1.10.2020 siirtymäajalla, jonka aikana mitoitus nousee asteittain kohti 0,7 tavoitetasoa. 1.10.2020 alkaen sitova mitoitus on 0,5 hoitajaa potilasta kohti, 2021 alusta 0,55 jne. 0,7 hoitajan taso saavutetaan 1.4.2023.

 

Kotihoidon työn helpottaminen

Kotihoidon henkilökunnan pysäköintiä helpotettiin uudessa tieliikennelaissa 1. kesäkuuta 2020 alkaen. Näin asiakastyöhön jää enemmän aikaa, kun kotihoidon työaika ei enää kulu parkkipaikan etsimiseen, vaan auton voi pysäköidä ilmaiseksi kunnan paikoitusalueella.

 

Ilmastonmuutoksen torjunta ja oikeusvaltioperiaate EU:n monivuotisen rahoituskehyksen ja elpymisvälineen ytimessä

Hallitus on edistänyt Suomen tavoitteita neuvotteluissa EU:n monivuotisesta budjetista sekä unionin yhteisestä elpymisvälineestä. Suomen tavoitteiden mukaan esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on nyt ensimmäistä kertaa kirjattu unionilta saatavan rahoituksen ehdoksi. Samoin 30% elpymisvälineestä sekä rahoituskehyksestä käytetään ilmastonmuutoksen torjuntaan.

 

TULOSSA!

 

Asiakasmaksulaki

Luonnos asiakasmaksulain uudistamiseksi on lähetetty lausuntokierrokselle 12.2.2020. Lausuntokierros päättyy 1.4.2020 ja lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä kevätistuntokaudella 2020. Hallituksen esitysluonnoksessa maksuttomuus laajenee ja muita maksuja kohtuullistetaan. Uudistuksen myötä asiakasmaksut laskisivat liki miljoonalla suomalaisella.

 

Perhevapaauudistus

Hallituksen perhevapaamalli julkaistiin 5.2.2020. Malli parantaisi lapsiperheiden asemaa ja toisi esimerksiksi yksinhuoltajaperheet samalle viivalle kahden vanhemman perheiden kanssa. Uusi malli tulee voimaan aikaisintaan vuonna 2021.

 

Raidehankkeet

Suomi sai merkittävän potin EU rahoitusta raidehankkeiden edistämiseen. Rahoitusta saivat Turun tunnin juna, Espoon kaupunkiradan rakennussuunnittelu, Pasila-Riihimäki-radan parantaminen, Kouvolan, Kotkan ja Haminan välisen raideyhteyden parantaminen sekä raideliikenteen kehittäminen välillä Oulu-Laurila-Tornio-Haaparanta. Yhteensä rahaa saatiin tällä hakukierroksella 58,3 miljoonaa euroa

 

Sote-uudistus

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistus etenee sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiurun johdolla. Meille sosialidemokraateille uudistuksessa tärkeintä on ihmisten hyvinvoinnin parantaminen ja yhdenvertaiset, toimivat palvelut ympäri Suomen. Hallituksen esitysluonnos on lausuntokierroksella ja lakipaketti on tarkoitus tuoda Eduskuntaan vielä loppuvuodesta 2020.

 

Taksilain korjaussarja

Hallitus on käynnistänyt työn taksilain muuttamiseksi. Sipilän hallituksen 2018 uudistama taksilaki purki alan sääntelyä rajusti ja keräsi paljon kritiikkiä. Hallitus pyrkii uudistuksella palauttamaan kuluttajien luottamusta alan toimintaa kohtaan ja torjumaan harmaata taloutta. Hallituksen esitys taksilain muuttamisesta on tarkoitus antaa Eduskunnalle syksyllä 2020.

 

(Sivusto päivitetty 4.8.2020)