Talous

15:08

Jäsenet:

Antti Rinne, pj.
Lauri Finér, siht.
Joonas Rahkola, siht.
Antti Aarnio
Tarja Filatov
Tuula Haatainen
Timo Harakka
Eero Heinäluoma
Eveliina Heinäluoma
Lauri Ihalainen
Anette Karlsson
Anneli Kiljunen
Elias Kiljunen
Krista Kiuru
Johannes Koskinen
Antti Lindtman
Riitta Mäkinen
Johanna Ojala-Niemelä
Sirpa Paatero
Joona Räsänen
Antton Rönnholm
Matti Sadeniemi
Kristiina Salonen
Ville Skinnari
Tytti Tuppurainen
Pia Viitanen
Reijo Vuorento