Suomi koulutuksen kärkimaaksi

SDP lupasi ennen edellisiä eduskuntavaaleja koulutuksen kunnianpalautuksen pitkään jatkuneen leikkaus- ja näivetyslinjan jälkeen. Julkaisimme Suomi 2030 -ohjelman, joka sisälsi SDP:n tavoitteita tuleville vuosille. Näitä tavoitteita olemme systemaattisesti hallituksessa vieneet eteenpäin.

 

Olemme tehneet paljon päätöksiä, joilla parannamme lasten ja nuorten elämää Suomessa. Olemme palauttaneet kaikkien lasten subjektiivisen kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden, pienentäneet ryhmäkokoja ja laskeneet varhaiskasvatusmaksuja. Olemme toteuttaneet jatkuvan oppimisen uudistuksen ja samalla lisänneet koulutuksen rahoitusta kaikilla koulutusasteilla. Olemme toteuttaneet oppivelvollisuusuudistuksen ja maksuttoman toisen asteen. Tämä on ollut tärkeä tasa-arvoteko ja historiallinen uudistus. Olemme panostaneet tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä luoneet parlamentaarisen rahoitusnäkymän yli vaalikausien.

 

Suomi pärjää kansainvälisessä kilpailussa vain koulutuksella ja osaamisella. Siksi työtä on jatkettava.

 

On vakava asia, että peruskoulumme ei ole enää maailman ykkönen ja oppimiserot ovat kasvaneet. Jokaisen lapsen ja nuoren tulisi saada riittävät tiedot ja taidot pärjätäkseen. Nyt näin ei ole.

 

Siksi me puhumme koulutuksesta ja osaamisesta. Siksi tulemme tekemään koulutukseen ja osaamiseen liittyvän noston joka viikko vaaleihin asti, yhteensä 30 nostoa. SDP:n tavoite on kirkas: Haluamme palauttaa Suomen koulutuksen kärkimaaksi.

 

Kun panostamme koulutukseen ja osaamiseen, rakennamme Suomea, jossa jokaisesta lapsesta ja nuoresta voi tulla mitä vain. Siksi osaamisen ja koulutuksen on oltava tulevien eduskuntavaalien kärkiteemoja ja tulevaan hallitusohjelmaan on kirjattava tavoite siitä, että Suomesta tulee jälleen koulutuksen kärkimaa. SDP on valmis sitoutumaan tähän tavoitteeseen.

 

Tehdään yhdessä Suomesta koulutuksen kärkimaa.

 

Sanna Marin
SDP:n puheenjohtaja, pääministeri

 

Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen

Marinin hallitus päätti budjettiriihessä alentaa varhaiskasvatusmaksuja pysyvästi 70 miljoonalla eurolla. Tämä oli meille SDP:ssä keskeinen tavoite. SDP:n tavoitteena on edetä askeleittain kohti maksutonta varhaiskasvatusta kaikille yli 3-vuotiaille lapsille. Tämän tavoitteen eteen haluamme jatkaa työtä myös seuraavalla hallituskaudella.

 

Toisen asteen koulutuksen rahoitus

Marinin hallituksessa olemme lisänneet merkittävästi toisen asteen koulutuksen pysyvää rahoitusta. Budjettiriihen päätösten myötä rahoitus kasvaa myös vuonna 2023: investoimme ammatilliseen koulutukseen 22 miljoonaa euroa enemmän ja lukiokoulutukseen 53,5 miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna.

 

 

Suomi on sitoutunut globaaliin koulutustyöhön monin tavoin

Koronapandemia on aiheuttanut kaikkien aikojen suurimman häiriön lasten koulutukseen. Vastauksena tähän koulutuksen kriisiin YK:n pääsihteeri on kutsunut koolle vuosikymmenien suurimman koulutushuippukokousen osana YK:n vuosittaista yleiskokousta. Katso videolta SDP:n varapuheenjohtaja, kehitys- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin terveiset kokouksesta.

 

Huolehditaan opettajien hyvinvoinnista

Suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuus on maailman parhaimmissa opetusalan ammattilaisissa. Tämä ei onnistu ilman ammattitaitoisia ja motivoituneita opettajia. Siksi ensi vaalikaudella SDP haluaa: turvata työrauhan kouluissa panostamalla koulutuksen resursseihin, vahvistaa opettajien osaamista läpi työuran ja panostaa johtamisen kehittämiseen kouluissa.

 

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus saada tarvitsemaansa tukea oppimiseen

Oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen ja opintojen tukeminen läpi koulupolun ovat tärkeitä, jotta lapset ja nuoret oppivat riittävät perustaidot ja pystyvät jatkamaan opintojaan.

Seuraavalla hallituskaudella SDP haluaa varmistaa, että oppimisen tuki kattaa koko koulupolun varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja että siirtymävaiheet koulutusasteelta toiselle otetaan huomioon. SDP haluaa lisäksi selkeyttää erityisopetuksen tasoja ja resursseja, yksinkertaistaa tukeen liittyvää byrokratiaa ja pitää huolta siitä, että opetusryhmien koossa huomioidaan erityisen tuen tarvitsijat.

 

Lisätään lasten osallistumista varhaiskasvatukseen

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on julkaissut vuosittaisen eri maiden koulutusjärjestelmiä vertailevan julkaisun (Education at a Glancen 2022), josta käy ilmi, että 3-5-vuotiaiden osallistumisaste kasvoi OECD-maissa keskimäärin yhden prosenttiyksikön verran vuosien 2015 ja 2020 välillä. Suomessa osallistuminen on tuolla ajanjaksolla kasvanut 14 prosenttiyksikköä, mikä on OECD-maiden suurin lisäys. Vaikka uutiset ovat iloisia, työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pohjoismaisessa vertailussa Suomi on edelleen muista jäljessä. Siksi SDP:n tavoitteena on varhaiskasvatuksen maksuttomuus ja kaksivuotinen esiopetus. 

 

Vuonna 2030 vähintään joka toinen nuori suorittaa korkeakoulututkinnon

Korkeakoulutuksen tulokset nähdään pitkällä aikavälillä. Siksi myös tavoitteita täytyy asettaa kauemmas tulevaisuuteen. SDP:n tavoitteena on, että vuoteen 2040 mennessä Suomi on viiden korkeimmin koulutetun OECD-maan joukossa. Jotta pääsemme tavoitteeseen, tulee ensimmäistä tutkintoa aloittavien määrää ja korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätä edelleen merkittävästi tulevalla hallituskaudella. SDP on tähän valmis.

 

Korkeakoulujen perusrahoitus

Marinin hallitus on kasvattanut korkeakoulujen perusrahoitusta heti kautensa alusta palauttamalla korkeakouluindeksit ja tekemällä pysyvät kehyslisäykset. Me haluamme palauttaa Suomen koulutuksen kärkimaaksi ja turvata korkeakoulujen rahoituksen myös tulevalla hallituskaudella.

 

Korona-ajan jäljet korjattava kunnolla

Osaamisvelka ja oppimisvaje tulevat näkymään vielä pitkään, mikäli emme korjaa pandemian jälkiä kunnolla tulevina vuosina. Kaikille koulutusasteille on ohjattu tukea jo pandemian aikana, mutta on selvää, että lisää tukea ja viisaita ratkaisuja tarvitaan myös jatkossa, jotta voimme kuroa umpeen oppimis- ja osaamisvajetta. SDP:lle on tärkeää varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen omasta koulustaan ja matalalla kynnyksellä. Tähän tarvitaan lisää tuen resursseja tulevalla vaalikaudella.

 

Koulutus ja tutkimus ovat talouden ydin

Tällä hallituskaudella on otettu tietoisia askeleita uuteen suuntaan, kun olemme tehneet panostuksia koulutukseen kaikilla koulutusasteilla. Panostukset koulutukseen, tutkimukseen ja kehitystoimintaan ovat tulevaisuusinvestointeja, jotka luovat edellytykset talouskasvulle. Näitä panostuksia tarvitaan, jotta meillä on tulevaisuudessakin hyvinvointivaltio, jonka perustana on sivistys ja korkea osaaminen.

Lue varapuheenjohtaja Matias Mäkysen kirjoitus

 

Jatkuvan oppimisen järjestelmää on kehitettävä

Jatkuvan oppimisen järjestelmää on kehitettävä, jotta pystymme nostamaan Suomen työllisyysasteen riittävän korkealle ja takaamaan jokaiselle oikeuden oman osaamisen kehittämiseen läpi työuran.

Lue puoluesihteeri Antton Rönnholmin tiedote jatkuvasta oppimisesta

 

Maksuton kaksivuotinen esiopetus kaikille lapsille

Kaksivuotisella esiopetuksella voimme vahvistaa oppimismahdollisuuksia ja luoda yhdenvertaiset edellytykset onnistuneelle koulupolulle.

Jokaisella lapsella tulee olla riittävät valmiudet aloittaa koulupolkunsa. Tästä syystä SDP kannattaa kaksivuotista esiopetusta, mikä vahvistaa lasten oppimismahdollisuuksia ja lisää koulutuksellista tasa-arvoa. Se myös kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta.

 

Jokaiselle uudelle opettajalle oikeus mentorointiin

Suomalaisten korkean osaamisen taustalla on hyvin koulutetut ja työlleen omistautuneet ammattitaitoiset opettajat. Koulujen arki ja opettajien työ ovat olleet viime vuosina isossa murroksessa. Erityisesti vastavalmistuneet opettajat pohtivat pärjäämistään. Vaikka opettajankoulutuksemme on huipputasoa, ei se pysty tarjoamaan kaikkea sitä tietoa, mitä uusi opettaja käytännön työssään tarvitsee.

Jokaisella tulee olla mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan koko työuran ajan. Siksi SDP haluaa taata jokaiselle uudelle opettajalle oikeuden mentorointiin.