Sosiaali ja terveys

18:49

Jäsenet:

Tuula Haatainen, pj.
Vertti Kiukas, pj.
Laura Lindeberg, siht.
Sampo Varjonen, siht.
Outi Vilen, siht.
Susanna Huovinen
Anneli Kiljunen
Krista Kiuru
Eero Kivinen
Sirkka-Liisa Kähärä
Johanna Laisaari
Nelli Nurminen
Sinikka Näätsaari
Tarja Pajunen
Ulla-Maija Rajakangas
Arto Rautajoki
Kristiina Salonen
Aleksi Saukkoriipi
Anniina Tirronen
Katja Veirto
Lauri Vuorenkoski
Reijo Vuorento