Sisäinen turvallisuus

15:44

Jäsenet:

Mika Kari, pj.
Tomi Sevander, pj.
Antti Hytti, siht.
Antti Kotti, siht.
Valtteri Aaltonen
Minna Andrejeff
Seppo Eskelinen
Harri Hakala
Leena Heino
Eveliina Heinäluoma
Rainer Heinonen
Jukka Kivi
Esa Kokki
Marianne Laxén
Jaakko Lehti
Jani-Pekka Leino
Aki Lindén
Sari Melkko
Kari Rajamäki
Piritta Rantanen
Peter Saramo
Heidi Viljanen