Ehdolla presidenttiehdokkaaksi

10:29

SDP tarvitsee oman presidenttiehdokkaan! Meillä puolueosastot tekevät esitykset ja jäsenet äänestävät jäsenvaalissa puoluevaltuuston päätettäväksi oman ehdokkaamme. Arvostan tätä paljon ja siksi on hienoa olla ehdolla.

Kolmen vuosikymmenen ajan sosialidemokraattisten presidenttien toimintaa ohjasi vahva luottamus demokratiaan, tasa-arvoon, jakamattomaan ihmisarvoon, vapauteen sekä vastuuseen. He tekivät töitä paremman maailman puolesta ja olivat arvostettuja toimijoita maailmalla.

Suomen on sitouduttava nykyistä voimakkaammin globaaliin vastuuseen, noudattaen YK:n kestävän kehityksen 2030 linjauksia. Suomen ei tule vetäytyä vaan ottaa aktiivinen ote esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumiseen, rauhantyöhön, sekä tyttöjen ja naisten aseman parantamiseen.

Turvallisuus ihmisten arjessa on tavoite, jonka toteutumiseen on tehtävä työtä niin väkivallan, kiusaamisen, kuin terrorismin ja sotien sekä nälän ja tautien vähentämiseksi. Tämä on tehtävä, joka on edellytys paremman maailman luomiseksi ja edellyttää toimia meiltä kaikilta. Turvallisuus rakentuu luottamuksesta ja sopimisesta, demokratiasta, vahvasta yhteiskunnasta, omasta puolustuksesta, toisten auttamisesta niin kotimaassa kuin ulkomailla. Turvallinen arki on elää ilman pelkoa, käydä koulua ja tehdä työtä tietäen, että jokainen kantaa omaa vastuutaan läheisistä ja yhteiskunnasta.

Olen ollut kansanedustajana vuodesta 2006 ja viime hallituskauden lopulla kehitys- ja omistajaohjausministerinä. Ennen kansanedustajuutta ja sen aikana olen toiminut useissa kansalaisjärjestöissä erilaisissa tehtävissä. Nämä kaikki tehtävät ovat kasvattaneet kokemusta ja yhteistyötaitoja sekä vahvistaneet näkemystä tulevaisuuden maailmasta. Kansalaisjärjestöt ja politiikka ovat keinoja olla mukana tekemässä maailmasta parempaa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Kukaan ei kuitenkaan tee sitä yksin, vaan parempaa maailmaa tehdään aina yhdessä ja neuvotellen.

Sirpan kotisivut

Lataa tästä Sirpan esite (2xA5) tulostettavaksi ja jaettavaksi