Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n strategiset tavoitteet

14:49


SDP:n päämääränä on vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden oikeudenmukainen yhteiskunta. Siinä jokainen toimii kykyjensä mukaan oman ja yhteisen hyvinvoinnin puolesta. Ympäristöstä ja jokaisesta ihmisestä pidetään huolta.

Oikeudenmukaisuus syntyy oikeuksien ja vastuun tasapainosta. Se toteutuu vapauden yhteiskunnassa, jossa vallitsee demokratia ja solidaarisuus, yhteisvastuu. Sosialidemokratian ihanteet ja tavoitteet ovat nähtävissä olevia mahdollisuuksia korkeammat. Unelmat, tahto ja poliittinen toiminta muuttavat todellisuutta ihanteitamme kohti.

Tätä periaateohjelmassa määriteltyä päämäärää tavoitellessamme toimintaamme ohjaavat alla olevat strategiset tavoitteet, jotka ovat syntyneet yli 200 aktiivisen toimijan työskentelyn tuloksena.
 
kuvitus-tavoite1

VUOROPUHELUA

Toimintamme perustuu kohtaamisiin ja vuoropuheluun. Kulmakivinä ovat yhteisesti jaetut arvot ja halu vaikuttaa yhteiskuntaan.

Rohkaisemme ihmisiä toimintaan, mukaan tulemiseen ja yhteiseen vaikuttamiseen. Toimintakulttuurissa painotetaan uskallusta kokeilla.

 

Pride-marssilla

AKTIIVINEN JA TAVOITTEELLINEN KUMPPANI

Toimintamme verkostoissa on aktiivista ja tavoitteellista. Kuuntelemme, vahvistamme osaamistamme ja olemme jatkuvassa yhteydessä kansalaisiin, yhteiskunnan eri toimijoihin ja asiantuntijaverkostoihin.

 

morjens

ARVOSTAVAA KOHTAAMISTA, YHTEISÖLLISTÄ VAIKUTTAMISTA

SDP:ssä kohtaaminen ja vuoropuhelu ovat kunnioittavaa ja arvostavaa. Varmistamme jäsenistön aidon mahdollisuuden vaikuttamiseen ja kuulluksi tulemiseen.

 

Antti RInne torilla keskustelemassa

LUOTTAMUSTA JA TURVAA MUUTOKSEEN

Olemme rohkeita keskustelun avaajia ja uskallamme tarttua vaikeisiinkin kysymyksiin. Tartumme uusiin ilmiöihin ja rakennamme turvallisen sillan kohti parempaa, arvoihimme pohjautuvaa tulevaisuutta.

 

Rakennuksia ja nostokurki

EDISTYKSELLINEN JA RATKAISUKESKEINEN

Teemme työtä edistyksellisyyden, edelläkävijyyden ja ratkaisukeskeisen päätöksenteon eteen. Tarjoamme kansalaisille toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka luovat uskoa tulevaisuuteen ja oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan.