Ajankohtaista

SDPshared image on Instagram

Hallitus teki puoliväliriihessä huoltajakorotuksen perheellisille opiskelijoille, hyvä niin. Iso kuva on kuitenkin varsin toinen. Ensin hallitus leikkasi opiskelijoiden opintotuesta 86 euroa kuukaudessa ja sen jälkeen antoi puoliväliriihessä perheellisille opiskelijoille 75 euron huoltajakorotuksen. Lopputulos = perheellinen opiskelija saa 11 euroa vähemmän opintotukea kuin vuonna 2015. Näin tehdään oikeaoppinen silmänkääntötemppu. #opiskelija #huoltajakorotus #perhe #puoliväliriihi #silmänkääntötemppusosialidemokraatit

Sosialidemokraatit SDPshared photo on Facebook

Hallitus teki puoliväliriihessä huoltajakorotuksen perheellisille opiskelijoille, hyvä niin. Iso kuva on kuitenkin varsin toinen. Ensin hallitus leikkasi opiskelijoiden opintotuesta 86 euroa kuukaudessa ja sen jälkeen antoi puoliväliriihessä perheellisille opiskelijoille 75 euron huoltajakorotuksen. Lopputulos = perheellinen opiskelija saa 11 euroa vähemmän opintotukea kuin vuonna 2015. Näin tehdään oikeaoppinen silmänkääntötemppu.Sosialidemokraatit SDP

Timo Harakkashared tweet on Twitter

SOS jakaa lisää menoja ja ministerinsalkkuja ja tekee *seuraavalle* hallitukselle miljardileikkauksia. Tulkaa pois,Suomi ansaitsee parempaa.

Antti Rinneshared tweet on Twitter

Hallitus jää kauas työllisyystavoitteestaan. Illan uutinen: Kolme uutta ministeriä. Lopputulos on työllisyyden suhteen pettymys.

Ville Skinnarishared tweet on Twitter

Miljardi Soten tietojärjestelmiin on hyvä sijoitus, jos se käytetään uusin avoimiin järjestelmiin - ei upoteta rahoja vanhaan eli Apottiin.

Maria Guzeninashared image on Instagram

#suomi100 näyttely avattu Euroopan neuvoston yleiskokouksessa Strasbourgissa! Sataan vuoteen mahtuu paikoin vaikeaakin historiaa, mutta eteenpäin on menty. Tehdään seuraavista sadasta vieläkin hienompi menestystarina.maria_guzenina

SDP:n strategiset tavoitteet

14:49


SDP:n päämääränä on vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden oikeudenmukainen yhteiskunta. Siinä jokainen toimii kykyjensä mukaan oman ja yhteisen hyvinvoinnin puolesta. Ympäristöstä ja jokaisesta ihmisestä pidetään huolta.

Oikeudenmukaisuus syntyy oikeuksien ja vastuun tasapainosta. Se toteutuu vapauden yhteiskunnassa, jossa vallitsee demokratia ja solidaarisuus, yhteisvastuu. Sosialidemokratian ihanteet ja tavoitteet ovat nähtävissä olevia mahdollisuuksia korkeammat. Unelmat, tahto ja poliittinen toiminta muuttavat todellisuutta ihanteitamme kohti.

Tätä periaateohjelmassa määriteltyä päämäärää tavoitellessamme toimintaamme ohjaavat alla olevat strategiset tavoitteet, jotka ovat syntyneet yli 200 aktiivisen toimijan työskentelyn tuloksena.
 
kuvitus-tavoite1

VUOROPUHELUA

Toimintamme perustuu kohtaamisiin ja vuoropuheluun. Kulmakivinä ovat yhteisesti jaetut arvot ja halu vaikuttaa yhteiskuntaan.

Rohkaisemme ihmisiä toimintaan, mukaan tulemiseen ja yhteiseen vaikuttamiseen. Toimintakulttuurissa painotetaan uskallusta kokeilla.

 

Pride-marssilla

AKTIIVINEN JA TAVOITTEELLINEN KUMPPANI

Toimintamme verkostoissa on aktiivista ja tavoitteellista. Kuuntelemme, vahvistamme osaamistamme ja olemme jatkuvassa yhteydessä kansalaisiin, yhteiskunnan eri toimijoihin ja asiantuntijaverkostoihin.

 

morjens

ARVOSTAVAA KOHTAAMISTA, YHTEISÖLLISTÄ VAIKUTTAMISTA

SDP:ssä kohtaaminen ja vuoropuhelu ovat kunnioittavaa ja arvostavaa. Varmistamme jäsenistön aidon mahdollisuuden vaikuttamiseen ja kuulluksi tulemiseen.

 

Antti RInne torilla keskustelemassa

LUOTTAMUSTA JA TURVAA MUUTOKSEEN

Olemme rohkeita keskustelun avaajia ja uskallamme tarttua vaikeisiinkin kysymyksiin. Tartumme uusiin ilmiöihin ja rakennamme turvallisen sillan kohti parempaa, arvoihimme pohjautuvaa tulevaisuutta.

 

Rakennuksia ja nostokurki

EDISTYKSELLINEN JA RATKAISUKESKEINEN

Teemme työtä edistyksellisyyden, edelläkävijyyden ja ratkaisukeskeisen päätöksenteon eteen. Tarjoamme kansalaisille toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka luovat uskoa tulevaisuuteen ja oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan.