Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n kesän 2022 ristikkokilpailun säännöt ja tietosuojaseloste

17:20

SDP:n kesän ristikkokilpailun (jäljempänä ”Kampanja”) järjestäjä on Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti rp. (jäljempänä ”Järjestäjä”). Kampanja järjestetään 1.6.-31.8.2022 välisenä aikana.

 

Osallistuminen

Kampanjaan voi osallistua kampanja-aikana tähän tarkoitukseen kuuluvien internet-sivujen kautta.

Arvontaan saa osallistua vain omalla nimellä ja sähköpostiosoitteella. Osallistuminen edellyttää voimassaolevaa sähköpostiosoitetta.

Arvontaan osallistutaan täyttämällä ensin SDP:n kesäristikko ja syöttämällä internet-sivuilla olevaan lomakkeeseen ristikon ratkaisusanat. Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista vastauksista. Mikäli ristikosta löytyy paino- tai jokin muu virhe, Järjestäjä ei ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.

Kampanjaan voivat osallistua vähintään 18–vuotiaat Suomessa asuvat yksityishenkilöt, paitsi Järjestäjän henkilökunta tai heidän perheenjäsenensä. Kampanjan viimeinen osallistumispäivä on 31.8.2022 ellei toisin ilmoiteta. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa aikataulua perustellusta syystä. Mikäli kampanja keskeytetään ennenaikaisesti, palkinnot arvotaan keskeyttämiseen mennessä osallistuneiden kesken.

 

SDP:n ristikkokilpailun palkinto

Kaikkien oikein vastanneiden ja yhteystietona jättäneiden kesken arvotaan aurinkotuoli Erno Ekenbergin Solidaarisuus-kuosilla joka kuukausi kilpailun aikana. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi.

 

Palkintoehdot

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Mikäli voittajia ei tavoiteta seitsemän (7) päivän kuluessa, lunastamattomat voitot mitätöityvät ja suoritetaan uusi arvonta.

Ristikkokilpailun voitot toimitetaan voittajille vastauslomakkeella annetuilla yhteystiedoilla.

Palkinnot toimitetaan postitse. Käyttämätöntä palkintoa tai sen osaa ei korvata eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi tai muuksi tavaraksi. Järjestäjä ei vastaa mistään mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä.

 

Järjestäjä maksaa palkinnoista lakisääteisen arpajaisveron. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen ja lunastukseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien ja muiden palkinnon saajien nimet missä tahansa mediassa.

 

Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä käsittelee osallistujien tietoja henkilötietolain mukaisesti. Henkilötiedot tallennetaan Järjestäjän rekisteriin. Yhteystietoja voidaan käyttää Järjestäjän suoramarkkinointiin. Osallistujan on mahdollista poistua rekisteristä osallistumisen jälkeen  laittamalla sähköpostia osoitteeseen palaute@sdp.fi.

 

Järjestäjän tietosuojaselosteet ovat luettavissa täällä: Tietosuoja- ja evästeselosteet

 

Muut ehdot

Kampanjaan osallistuminen on mahdollista yleisimpien internetselainten ja sähköpostiohjelmien kautta. Järjestäjä vastaa kilpailun sisällöstä. Järjestäjä ei vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta internetyhteydessä tai yhteisöpalveluissa (esim. Facebook) tapahtuneista teknisistä muutoksista tai käyttökatkoksista. Järjestäjä ei myöskään vastaa osallistujan palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai osallistujan tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä, eikä näiden takia aiheutuneista vahingoista.

 

Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen hyväksymistä. Osallistumalla osallistuja hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Toimenpiteeseen ja sen sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lain valintaa koskevat säännöt. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

 

Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kilpailusta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

 

Järjestäjä: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti rp, Siltasaarenkatu 18–20 C, 6. krs, 00530 Helsinki

 

Tietosuojaseloste – SDP:n kesän ristikkokilpailu 1.6.-31.8.2022

 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, kuinka SDP r.p. käsittelee puolueen kesän 2022 ristikkokilpailuun osallistuneiden henkilötietoja.

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Siltasaarenkatu 18-20 C, 6 krs. 00530 HELSINKI. (09) 478 988.
Y-tunnus: 0117005-2.

Yhteyshenkilö:
Hallintopäällikkö Ville Wallin
ville.wallin@sdp.fi
Siltasaarenkatu 18-20 C, 6 krs.
00530 HELSINKI

 

2. Henkilörekisterin nimi
SDP:n kesän 2022 ristikkokilpailun henkilörekisteri

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Osallistujan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
– SDP:hen ja eri kampanjoihin liittyvä viestintä ja markkinointi (esimerkiksi uutiskirjeet, sähköpostiviestit, tekstiviestit)
– Mielipidekyselyt

 

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
– etu- ja sukunimi
– sähköpostiosoite

 

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
– Henkilöltä itseltään internetin välityksellä
– Sivuvierailut sdp.fi-sivustolla

Tallennamme osallistujan tiedot Vine-järjestelmään. Vinen evästeiden avulla pystymme kohdentamaan sähköpostiviestejämme käyttäjän kiinnostuksen perusteella ja seuraamaan sivustomme käyttöä. Vine tallentaa esimerkiksi tiedon sivustovierailuista. Tiedot tallennetaan
rekisteriin ja sen jälkeen ne tallentuvat automaattisesti osallistujan vieraillessa sdp.fi-sivustolla. Sivuillamme vierailija voi milloin tahansa kieltää näiden evästeiden käytön.

Rekisteriä voidaan jatkossa täydentää SDP-asiointisuhteeseen liittyvällä tiedolla; kysymällä esim. mielipidettä tai kiinnostuksen kohteita.

 

6. Tietojen luovutukset
Rekistereistä ei luovuteta henkilötietoja sivullisille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta.

 

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

 

9. Tarkistus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada henkilötiedot itselleen, pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista, ellei niiden poistamiselle ole estettä. Rekisteröidyllä on lisäksi tietyin edellytyksin oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai pyytää poistamaan rekisteristä tarpeeton tieto ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Pyyntö tehdään kirjallisena tai lähettämällä pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilön sähköpostiin. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä pyynnön sähköpostilla osoitteeseen palaute@sdp.fi. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden. Jos rekisteröity huomaa, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

 

10. Henkilötietojen säilyttäminen
Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määritettyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Tietoja voidaan käsittelyn päättymisen jälkeen käsitellä tilastointitarkoituksiin, siten etteivät yksittäiset henkilöt ole enää tunnistettavissa.

 

11. Selosteen muuttaminen
Toiminnan kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.