Esipuhe: Kaupunkeja rakentamassa – Antton Rönnholm

Kaupungistumisen megatrendistä on keskusteltu koko 2000-luku. Suomalaiset ovat muuttaneet kaupunkeihin ennätystahtia ja hurjimmissa väestöennusteissa suurimpien kaupunkien kasvu vain kiihtyy. Ennusteet ovat ennusteita, mutta varmaa on, että kaupunkien vetovoima jatkuu hyvänä vielä tulevinakin vuosina.

Isojen kaupunkien kiihtyvä kasvu on tuonut kaupunkien toimintaan ja kaupunkien päättäjille paljon uusia haasteita. Suurten kaupunkien haasteet ovat kuitenkin positiivisia, sillä ne johtuvat väestönkasvusta sekä sen aiheuttamasta paineesta peruspalveluihin. Tarvitaan asuntoja, infraa ja kaikkia kaupungin tarjoamia palveluja.

Näissä SDP Kaupungeissa -teksteissä on SDP:n ja sen kaupunkien kehittäjien visioita siitä, millainen on hyvä kaupunki. Kaupunkipoliittisessa puheessa usein korostuvat suurhankkeet ja investoinnit. Kaupunkien menestystä mitataan toki euroilla, työpaikoilla ja asukasmäärällä. Omassa kaupunkipolitiikassaan SDP tuo investointien ja kovan kasvun rinnalle toimivan myös arjen ja ihmiskeskeisyyden, koska ennen kaikkea isot kaupungit ovat koteja yhä kasvavalle määrälle suomalaisia. Ja näiden kotien asukkaat ansaitsevat kotikaupunkeja, joissa on mahdollisuuksia opiskeluun, työntekoon, asumiseen, liikkumiseen ja vapaa-aikaan, ja joissa on mahdollista elää hyvää arkea iästä ja elämäntilanteesta riippumatta.

SDP Kaupungeissa -julkaisun teksteissä kaupunkipäättäjät ja asiantuntijat kirjoittavat tärkeistä teemoista, jotka korostuvat Suomen kaupungeissa ja joihin kaupunkien on aktiivisesti haettava ratkaisuja. Näitä teemoja ovat mm. työllisyys ja yrittämisen mahdollisuudet, asuntopolitiikka, kaupunginosien ja lähiöiden yhdenvertaisuus, peruspalvelut kuten sote, varhaiskasvatus ja peruskoulu, liikenne ja infrastruktuuri, esteettömyys, ilmastonmuutos ja resurssien käyttö, julkiset hankinnat, koronalama, kaupunkikulttuuri ja kaupunkiympäristö sekä korkeakoulupolitiikka. Teemat ovat isoja, mutta kaupungeissa ne muuttuvat ihmisen kokoisiksi, arjen tasolla ratkaistaviksi asioiksi.

Me SDP:ssä olemme mukana rakentamassa sosiaalisesti oikeudenmukaisia, ympäristöllisesti kestäviä ja taloudellisesti vastuullisia kaupunkeja. Vastuullisesti ja yhteistyössä, asukkaita osallistaen. Koska, ennen kaikkea, kaupungin rakentavat ihmiset ja kaupunki on olemassa ihmistä varten.

Kirjoittaja on helsinkiläinen puoluesihteeri, jonka lempileivonnainen on Kanniston Leipomon runebergintorttu ja jonka mielestä korttelisaunaperinne tulisi viipymättä elvyttää.

 

SDP kaupungeissa -pääsivulle