Puoluekokous 2017

Puoluekokous 2020

SDP:n 46. puoluekokous Tampereella, 22.8.-24.8.2020


Puoluekokouksessa käsiteltiin SDP:n poliittinen ohjelma, periaatejulistus, säännöt ja aloitteet sekä tehtiin henkilövalinnat.

Kokouksen videotallenteet:Koronaepidemiasta johtuen olemme joutuneet tekemään isoja muutoksia kokouksen järjestelyihin. Teemme kaikkemme varmistaaksemme, että kokous on turvallinen kaikille osallistujille. Vallitsevan tilanteen myötä olemme joutuneet rajaamaan puoluekokouksen osallistujien määrää.

Kokousedustajat (500 hlö) jaetaan työskentelemään kahteen eri ryhmään. Jotta fyysisiä kontakteja voidaan vähentää mahdollisimman paljon, nämä kaksi kokousryhmää eivät kohtaa fyysisesti keskenään kokouksen aikana.

Riskien minimoimiseksi puoluekokouspaikalla Tampere-talossa voivat olla läsnä ainoastaan puoluekokousedustajat, sääntömääräiset osallistujat sekä median edustajat ja kokouksen järjestämisen kannalta välttämätön henkilökunta. Seuraajat ja kutsuvieraat eivät valitettavasti voi tällä kertaa osallistua paikan päällä kokoukseen.

Olosuhteista johtuen myös puoluekokouksen järjestötori pidetään ulkotiloissa.


 

 

Aloitteet

Tutustu puoluekokoukselle tehtyihin aloitteisiin, puoluehallituksen niihin antamiin lausuntoihin sekä päätösesityksiin SDP:n Tulevaisuuskanavassa (ent. kansalaiskanava) tai lataa alta aloitekirja pdf-muodossa.

 

Poliittinen ohjelma ja periaatejulistus

Puoluekokous 2017 päätti, että seuraavalle puoluekokoukselle valmistellaan poliittinen ohjelma, jossa määritellään SDP:n pitkän aikavälin, ajatuksellisesti vuoteen 2030 ulottuvat tavoitteet. Lisäksi poliittinen ohjelma kokoaa yhteen SDP:n linjat keskeisiin poliittisiin kysymyksiin.

Periaatejulistuksessa määritellään sosialidemokraattien perusarvot, missio ja visio tulevaisuudesta.

Tutustu puoluehallituksen esityksiin periaatejulistuksesta sekä poliittisesta ohjelmasta SDP:n Tulevaisuuskanavassa (ent. kansalaiskanava) tai lataa alta pdf-versiot.


 

HOWSPACE

Tampereen puoluekokouksen digitaalisena työskentelyalustana toimii Howspace-sovellus. Howspace on osallistava, selainpohjainen yhteistyön alusta, joka toimii kaikilla välineillä älypuhelimesta pöytäkoneeseen. Puoluekokousedustajat saavat Howspacen kirjautumislinkin sähköposteihinsa.

Howspacesta löytyy kootusti kaikki puoluekokousedustajien tarvitsema kokousta koskeva tieto. Puoluekokouksen ollessa käynnissä puheenvuoropyynnöt tehdään Howspacen kautta.


MEDIAN AKKREDITOITUMINEN

Median akkreditoituminen puoluekokoukseen on päättynyt.


 

SDP:S 46:e PARTIKONGRESS

SDP:s 46:e partikongress hålls den 22-24.8. 2020 på Tammerforshuset i Tammerfors. I kongressen behandlas utöver motioner också principdeklarationen och det politiska programmet.

Politiskt program

Partikongressen 2017 beslutade att ett politiskt program ska utarbetas för nästa partikongress där SDP:s långsiktiga mål som tankemässigt sträcker sig fram till 2030 fastställs. Dessutom kommer programmet att samla ihop SDP:s riktlinjer i viktiga politiska frågor.

Partiets arbetsgrupper har under den gångna hösten finslipat texterna i det politiska programmet. Partistyrelsen behandlar det politiska programmet i oktober–februari.

Principdeklaration

Principarbetsgruppen har nu utarbetat det andra utkastet till principdeklarationen för behandling av medlemmarna. Såväl partiorganisationer som distrikt och enskilda medlemmar kunde kommentera utkastet fram till den 10 december 2019.

Motioner

Tidsfristen för motioner till partikongressen 2020 gick ut den 31 december 2019.

 

Aiempien puoluekokouksien päätöksiä, ohjelmia ja julkilausumia löydät täältä.