Puoluekokous 2017

Puoluekokous 2020

SDP:n 46. puoluekokous pidetään 12.-14.6.2020 Tampere-talossa Tampereella. Kokouksessa käsitellään aloitteiden lisäksi periaatejulistus ja poliittinen ohjelma.

Poliittinen ohjelma

Puoluekokous 2017 päätti, että seuraavalle puoluekokoukselle valmistellaan poliittinen ohjelma, jossa määritellään SDP:n pitkän aikavälin, ajatuksellisesti vuoteen 2030 ulottuvat tavoitteet. Lisäksi poliittinen ohjelma kokoaa yhteen SDP:n linjat keskeisiin poliittisiin kysymyksiin.

Puolueen työryhmät ovat viime syksynä viimeistelleet poliittisen ohjelman tekstejä. Puoluehallitus käsittelee poliittista ohjelmaa loka-helmikuussa. 

Periaatejulistus

Periaatetyöryhmä on saanut valmiiksi toisen luonnoksen periaatejulistuksesta kenttäkäsittelyä varten. Kommentteja voivat jättää niin puoluejärjestöt, piirit kuin yksittäiset puolueen jäsenetkin 10.12.2019 asti.

Aloitteet

Puoluekokouksen 2020 aloiteaika päättyi 31.12.2019.

– – – –

SDP:S 46:e PARTIKONGRESS

SDP:s 46:e partikongress hålls den 12–14 juni 2020 på Tammerforshuset i Tammerfors. I kongressen behandlas utöver motioner också principdeklarationen och det politiska programmet.

Politiskt program

Partikongressen 2017 beslutade att ett politiskt program ska utarbetas för nästa partikongress där SDP:s långsiktiga mål som tankemässigt sträcker sig fram till 2030 fastställs. Dessutom kommer programmet att samla ihop SDP:s riktlinjer i viktiga politiska frågor.

Partiets arbetsgrupper har under den gångna hösten finslipat texterna i det politiska programmet. Partistyrelsen behandlar det politiska programmet i oktober–februari.

Principdeklaration

Principarbetsgruppen har nu utarbetat det andra utkastet till principdeklarationen för behandling av medlemmarna. Såväl partiorganisationer som distrikt och enskilda medlemmar kunde kommentera utkastet fram till den 10 december 2019.

Motioner

Tidsfristen för motioner till partikongressen 2020 gick ut den 31 december 2019.

 

Aiempien puoluekokouksien päätöksiä, ohjelmia ja julkilausumia löydät täältä.