Puoluekokous 2017

Puoluekokous 2020

SDP:n puoluehallitus päätti 29.3.2020 pitämässään kokouksessa siirtää puoluekokouksen kesäkuulta elokuun loppuun. Puoluekokous alkaa lauantaina 22.8. ja päättyy maanantaina 24.8. Kokouspaikkana säilyy Tampere-talo Tampereella.

Kokouksessa käsitellään aloitteiden lisäksi periaatejulistus ja poliittinen ohjelma.

Aloitteet

Tutustu puoluekokoukselle tehtyihin aloitteisiin, puoluehallituksen niihin antamiin lausuntoihin sekä päätösesityksiin SDP:n Tulevaisuuskanavassa (ent. kansalaiskanava) tai lataa alta aloitekirja pdf-muodossa.

 

Poliittinen ohjelma ja periaatejulistus

Puoluekokous 2017 päätti, että seuraavalle puoluekokoukselle valmistellaan poliittinen ohjelma, jossa määritellään SDP:n pitkän aikavälin, ajatuksellisesti vuoteen 2030 ulottuvat tavoitteet. Lisäksi poliittinen ohjelma kokoaa yhteen SDP:n linjat keskeisiin poliittisiin kysymyksiin.

Periaatejulistuksessa määritellään sosialidemokraattien perusarvot, missio ja visio tulevaisuudesta.

Tutustu puoluehallituksen esityksiin periaatejulistuksesta sekä poliittisesta ohjelmasta SDP:n Tulevaisuuskanavassa (ent. kansalaiskanava) tai lataa alta pdf-versiot.


VARAA MAJOITUS

Tiedot majoituspaikoista ja -hinnoista, majoituksen varaus- ja peruutusehdot sekä linkin sähköiseen varausjärjestelmään löydät täältä.


 

SDP:S 46:e PARTIKONGRESS

SDP:s 46:e partikongress hålls den 22-24.8. 2020 på Tammerforshuset i Tammerfors. I kongressen behandlas utöver motioner också principdeklarationen och det politiska programmet.

Politiskt program

Partikongressen 2017 beslutade att ett politiskt program ska utarbetas för nästa partikongress där SDP:s långsiktiga mål som tankemässigt sträcker sig fram till 2030 fastställs. Dessutom kommer programmet att samla ihop SDP:s riktlinjer i viktiga politiska frågor.

Partiets arbetsgrupper har under den gångna hösten finslipat texterna i det politiska programmet. Partistyrelsen behandlar det politiska programmet i oktober–februari.

Principdeklaration

Principarbetsgruppen har nu utarbetat det andra utkastet till principdeklarationen för behandling av medlemmarna. Såväl partiorganisationer som distrikt och enskilda medlemmar kunde kommentera utkastet fram till den 10 december 2019.

Motioner

Tidsfristen för motioner till partikongressen 2020 gick ut den 31 december 2019.

 

Aiempien puoluekokouksien päätöksiä, ohjelmia ja julkilausumia löydät täältä.