Poliittinen ohjelma – keskeiset muutoshaasteet

Poliittista ohjelmaa valmisteltaessa on havaittu kuusi isoa muutoshaastetta, jotka ovat muokanneet ja tulevat muokkaamaan maailmaa. Sosialidemokraatit etsivät ratkaisuja näihin muutoshaasteisiin. Muutoshaasteet eivät ole yksiselitteisen positiivisia tai negatiivisia, vaan yhteiskuntien kehitys riippuu siitä, millä tavalla muutoshaasteisiin vastataan.

Sosialidemokraatit uskovat, että parempaa tulevaisuutta voidaan rakentaa oikeilla poliittisilla ratkaisuilla. Me emme pidä muutosta vääjäämättömänä, meille se on paikka vaikuttaa.

  • Teknologinen kehitys ja työn murros
  • Ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle
  • Demokratian ja osallisuuden tulevaisuus
  • Kansainvälisen politiikan uusjako
  • Talous ja eriarvoistuminen
  • Kaupungistuminen ja rakennemuutos