Pohjoismainen yhteistyö

18:19

Jäsenet:

Mikkel Näkkäläjärvi, pj.
Reijo Paananen, pj.
Anette Karlsson, siht.
Raija Airaksinen-Björklund
Hildur Boldt
Larserik Häggman
Marianne Laxén
Petri Nyberg
Tuula Peltonen
Matti Ropponen
Riitta Salasto
Tero Shemeikka
Folke Sundman
Erkki Tuomioja
Reijo Vuorento