Pohjoismainen yhteistyö

18:19

Jäsenet:

Mikkel Näkkäläjärvi, pj.
Johan Kvarnström, pj.
Jacob Storbjörk, siht.
Raija Airaksinen-Björklund
Hildur Boldt
Elisabeth Helander
Larserik Häggman
Anette Karlsson
Marianne Laxén
Petri Nyberg
Tuula Peltonen
Matti Ropponen
Riitta Salasto
Tero Shemeikka
Ville Skinnari
Folke Sundman
Erkki Tuomioja
Reijo Vuorento