OmaSDP-opas – Terveysturvallisuus

Näin järjestät turvallisen tapahtuman korona-aikana

Koronatilanteesta huolimatta puoluetoimintaa pidetään vastuullisesti toimien käynnissä. SDP valmistautuu tuleviin kuntavaaleihin järjestämällä tilaisuuksia ja tapahtumia terveysturvallisuustilanteen tarkasti huomioiden. Alla olevan ohjeistusta seuraamalla voit järjestää turvallisesti tapahtuman.

 

1.    Varmistakaa alueelliset rajoitukset ja suositukset   

Aloita tapahtuman järjestäminen selvittämällä alueesi kokoontumisrajoitukset. Tarkista rajoitukset kuntasi sivuilta. Löydät tiedotteet kootusti täältä.

 

2.  Laatikaa turvallisuussuunnitelma   

Laadi tapahtumalle turvallisuussuunnitelma, jossa on otettu huomioon tämän ohjeistuksen käytännön toteuttaminen suunnitellussa tapahtumassa.  Tarvittaessa voit ennen tapahtumaa keskustella paikkakunnan terveysviranomaisten kanssa turvallisuussuunnitelmasta.

 

3.  Valitkaa tapahtumalle turvallisuusvastaava

Turvallisuusvastaava hankkii tapahtumapaikalle kasvomaskeja, kertakäyttöhansikkaita sekä käsidesiä. Käsidesi tulee olla kaikkien tapahtumassa vierailevien saatavissa. Kaikkien puolueaktiivien, joilla ei ole terveydellistä estettä maskin käytölle, tulee käyttää tilaisuuden ajan kasvomaskia.

 

4.  Muistuttakaa tapahtumajärjestelyihin osallistuvia jäseniä ohjeistuksella 

Ohjeista tapahtumaan tulevia vapaaehtoisia, siitä että yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan ei saa tulla, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Tämä koskee myös tapahtumien tai tilaisuuksien järjestäjiä, työntekijöitä, mahdollisia vapaaehtoisia. Koronavirukseen liittyviä oireita ovat yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.

 

5.  Muistakaa turvavälit   

Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjät ovat velvoitettuja vastaamaan siitä, että tapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa pystytään noudattamaan riittäviä turvavälejä.

Tapahtuman osallistuvien henkilöiden välille jää sisällä ja ulkona vähintään 1–2 m turvaväli.

Sisätapahtumassa käytetään maskeja ja rajataan tapahtumaan osallistujamäärä ennakkoilmoittautumisella tilan turvavälit huomioivan kapasiteetin mukaiseksi. Lisäksi tapahtuman saapumis- ja jakautumisjärjestelyt suunnitellaan siten, ettei tapahtumassa synny jonoja. Tapahtumaan nimetty turvallisuusvastaava seurata turvavälien toteutumista.

Ulkotapahtumassa käytetään maskeja ja huolehditaan jatkuvin muistutuksin turvaväleistä.  Tapahtumaan nimetty turvallisuusvastaava seurata turvavälien toteutumista.

Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja ihmisiä muistutetaan turvavälien pitämisestä opastein, jotka voi tulostaa puolueen nettisivuilta.

Pisaratartunnan riski on tavanomaista suurempi esimerkiksi yhteislaulu- ja ryhmäliikuntatilanteissa, joten tällaisia toimintoja sisältävien tapahtumien järjestämistä tulee toistaiseksi välttää.

 

6.  Huomioikaa tapahtuman vierailijoiden turvallisuus 

Tapahtumajärjestäjien tehtävä on huolehtia tapahtumaan vieraaksi tulevien henkilöiden turvallisuudesta.

Mikäli tapahtumaan osallistuu puoluejohtoa, ministereitä tai kansanedustajia, on käytössä oltava äänentoisto ja puhujakoroke, ellei turvavälien toteutumista puhujan ja yleisön välillä voida muilla keinoin vakuuttavasti järjestää. Äänentoisto mahdollistaa sen, että puoluejohto ja kansanedustajat voivat vastata korokkeelta paikalla olijoiden kysymyksiin, ilman että turvavälit vaarantuvat.

Mikäli koroketta ja äänentoistoa ei ole käytettävissä, merkitään ulkotapahtumassa esimerkiksi katuliidulla maahan turvavälit havainnollistavat viivat.

 

7.   Mahdollistakaa etäosallistuminen 

Varaudu, että tilaisuus voidaan joutua muuttamaan etätilaisuudeksi.

Huomioi, että puolueen jäsenissä on riskiryhmiin kuuluvia, joten on vallitsevissa oloissa aina hyvä mahdollistaa myös etäosallistuminen.

 

<< Päähakemistoon

Seuraava luku – Fasilitointi >>