esite-kuvitus

OmaSDP-opas

SDP:n järjestötoiminnan opas

HAKEMISTO:

 

SDP:n lyhyt historia ja arvot

Puoluerakenne

 • Piirin perustehtävä
 • Kunnallisjärjestön perustehtävä
 • Puolueosaston perustehtävä

Jäsenyys

 • Jäsenhankinta
 • Uuden jäsenen vastaanotto
 • Jäsenmaksut
 • Jäsenhuolto
 • Jäsenpelastaminen
 • Yhdistyksen jäsenten roolit
 • Miten voit aktivoitua jäsenenä itse

Toiminnan järjestäminen

 • Vaikuttavan tapahtuman järjestäminen
 • Ideoita toimintaan

Ehdokkuus

 • Ehdokashankinta ja yleisesti vinkkejä
 • Ehdokasprofiili, kohderyhmä ja vaaliteemat
 • Budjetti ja resurssit
 • Kampanjasuunnittelu
 • Ehdokkaan tarinoita

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen

 • Koulutus
 • Koordinointi
 • Jaksaminen/rajaaminen
 • Kiittäminen

Viestintä: sosiaalinen media

 • eri kanavat sosiaalisessa mediassa
 • eri ominaisuudet ja niiden käyttö
 • kuvien käyttö
 • videoiden käyttö
 • enemmän irti sosiaalisesta mediasta
 • miten reagoida kritiikkiin, häirintään tai rasismiin

Viestintä: perinteinen media

 • haastattelupyynnöt
 • tiedotteet
 • mielipidekirjoitukset
 • oikaisun tekeminen

Kuntapolitiikka

 • Kunnallisen päätöksenteon prosessi
 • Valtuustoryhmän ja kuntapoliitikon viestintä
 • Päätöksentekoon osallistaminen

Puolueosaston taloudenhoito

 • Talouden suunnittelu puolueosastossa
 • Taloutta säätelevät ohjeet, lait ja säännöt
 • Taloudenhoidon vuosikello
 • Taloudenhoidon vastuut ja tehtävät puolueosastossa
 • Palkat, palkkiot ja kulukorvaukset
 • Tulorekisteri
 • Vaaleissa huomioitavaa
 • Työväentalot ja talous
 • Tilin- ja toiminnantarkastus
 • Malleja ja esimerkkejä
 • Linkkejä ja vinkkejä

Yhdenvertaisuus

Millaisia lupia tarvitaan

 • Hygieniapassi
 • Erilliset luvat
 • Vaalitilaisuuksissa soitettava musiikki
 • Tapahtumaluvat
 • Järjestysmiehet ja ensiapu
 • Isojen tapahtumien lupahakumenettelyn toimintajärjestys

Terveysturvallisuus

Fasilitointi

 • Tutustuminen
 • Ideoinnin fasilitointi
 • Opinnollinen tapahtuma
 • Ristiriitojen käsittely
 • Etätilaisuudet
 • Palautteen kerääminen

Lähellä olevat järjestöt

 • Demarinaiset
 • Demarinuoret
 • SONK
 • Nuoret Kotkat
 • Suomen Wanhat Toverit
 • Solidaarisuus
 • Kalevi Sorsa -säätiö