Oikeusvaltion kehittäminen

15:49

Jäsenet:

Matias Mäkynen, pj.
Johanna Ojala-Niemelä, pj.
Antti Seitamaa, siht.
Sari Siikasalmi, siht.
Valtteri Aaltonen
Ville Hoikkala
Heli Hämäläinen
Ilkka Kantola
Hannele Kerola
Esko Riepula
Johanna Saukkonen
Veijo Tarukannel
Paavo Törmi
Susanna Valtonen