Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Mikä on SDP:n puoluevaltuusto?

15:15

SDP:n puoluevaltuusto on puolueen ylintä päätösvaltaa käyttävä elin puoluekokousten välillä. Sillä on lisäksi sääntömääräisiä tehtäviä, joista sen tulee päättää. Tällaisia ovat muuan muassa:

1) päättää suorittamiensa tilannearviointien perusteella kulloinkin tarpeellisista taloudellisista, poliittisista ja järjestöllisistä ratkaisuista,

2) hyväksyä puolueen ohjelmia,

3) antaa ohjeita puoluekokousten päätösten soveltamisesta ja ratkaista puoluehallituksen puoluevaltuustolle alistamat menettelytapakysymykset,

4) päättää mahdollisen jäsenäänestyksen tuloksen pohjalta puolueen ehdokkaan asettamisesta tasavallan presidentin vaaliin, ellei puoluevaltuusto siirrä tätä tehtävää puoluekokoukselle,

5) päättää puolueen osallistumisesta hallitukseen näiden sääntöjen 47 §:ssä määrätyllä tavalla,

6) päättää puoluekokouksen hyväksymien jäsenmaksun määräytymisperusteiden mukaisesti täydestä jäsenmaksusta ja siitä eri puoluejärjestöille tulevasta osuudesta sekä mahdollisista ylimääräisistä jäsenmaksuista,

7) hyväksyä talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten, hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten,

8) käsitellä ja vahvistaa puolueen toimintakertomukset sekä tilintarkastajan antamien lausuntojen perusteella vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä puoluehallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,

9) käsitellä sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän kertomus päättyneiltä valtiopäiviltä,

10) hyväksyä äänestys- ja vaalijärjestykset noudatettaviksi jäsenvaaleissa ja – äänestyksissä,

11) ratkaista kiinteän omaisuuden lahjoittamista koskevat asiat,

12) evästää asianomaisia puolue- ja muita elimiä puoluelehdistöä ja puolueen harjoittamaa taloudellista toimintaa koskevissa asioissa,

13) päättää muista näiden sääntöjen mukaan puoluevaltuuston ratkaistaviin kuuluvista asioista, kuten piirijärjestön hyväksymisestä puolueen jäseneksi, puolueosaston jäsenen erottamista koskevan vaatimuksen esittämisestä ja piirijärjestön erottamisesta puolueesta.

Puoluevaltuustolla on oikeus milloin hyvänsä tarkistuttaa puolueen varainhoidon tila ja kirjanpito ja, jos tarkastuksen tulos antaa siihen aihetta, erottaa puolueen työntekijä ja päättää ryhdyttäväksi muihin tarpeellisiksi katsottuihin toimenpiteisiin.

 

Milloin puoluevaltuusto kokoontuu?

Puoluevaltuuston kokouksen kutsuu koolle puoluehallitus. Puoluevaltuusto kokoontuu sääntömääräisesti kevät- ja syyskokoukseen. Lisäksi voidaan järjestää ylimääräisiä puoluevaltuuston kokouksia. Kokouskutsu lähetetään piirijärjestöille kirjallisena viimeistään kolme päivää ennen kokousta.

 

Mistä henkilöistä puoluevaltuusto koostuu?

SDP:n nykyinen puoluevaltuusto on valittu Lahden puoluekokouksessa 2017. Puoluekokous valitsee puoluevaltuuston puheenjohtajan ja 60 jäsentä ja 60 varajäsentä. Varajäsenet kutsutaan paikalle valintajärjestyksessä. Puoluevaltuutetuilla ei siis ole henkilökohtaisia varajäseniä. Puoluevaltuustopaikat jakaantuvat piirien välillä jäsenmäärän suhteessa. Edustajista tulee vähintään 40 % olla naisia tai miehiä.

Puoluevaltuuston jäsenehdokkaat valitaan piirikokouksissa, joiden valinnan puoluekokous vahvistaa.

Puoluevaltuuston jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on hyvissä ajoin ilmoitettava esteestään piirihallitukselle, jonka tulee edelleen ilmoittaa asiasta puoluehallitukselle. Piirihallituksen tulee kutsua samaa piirijärjestöä edustava varajäsen estyneen tilalle.

 

Kenellä on äänioikeus puoluevaltuustossa?

Puhe-, esitys- ja äänioikeus puoluevaltuuston kokouksessa on jokaisella näiden sääntöjen 35 §:n 1 momentissa määrätyllä tavalla valitulla jäsenellä. Eli puoluevaltuuston puheenjohtajalla ja 60 puoluevaltuutetulla. Mikäli varsinainen edustaja ei tule paikalle äänivalta siirtyy poissaolevan jäsenen edustaman piirin ensimmäiselle varapuoluevaltuutetulle.

Puhe- ja esitysoikeus puoluevaltuuston kokouksessa on puoluehallituksen jäsenillä, puolueen tilintarkastajien puheenjohtajalla, piirijärjestöjen puheenjohtajilla sekä Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtajalla sekä Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen Euroopan parlamentti -valtuuskunnan puheenjohtajalla.

Läsnäolo- ja puheoikeus puoluevaltuuston kokouksissa on Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän edustajilla, Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen Euroopan valtuuskunta Euroopan parlamentissa jäsenillä, valtioneuvoston jäseninä olevilla puolueen edustajilla, puoluetoimiston valtuutetuilla toimitsijoilla, piirijärjestöjen toiminnanjohtajilla, puoluelehtien päätoimittajilla, Sosialidemokraattiset Naiset – Socialdemokratiska Kvinnor -järjestön, Nuorten Kotkien Keskusliitto – Unga Örnars Centralförbund NKK r.y:n, Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n, Socialdemokratisk Ungdom rf, Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry, Socialdemokratiska Studerande – SONK rf:n ja Suomen Wanhat Toverit ry:n valtuutetuilla edustajilla.

Katso täältä puoluevaltuuston jäsenet