Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n tavoitteet

09:53

Hyvä eduskuntavaaliehdokas,

Suomalaisen yhteiskunnan jatkumo on hyvinvoivissa lapsiperheissä. Syntyvyys on kuitenkin huolestuttavan alhainen ja sellaisessa syöksykierteessä, että yhteiskunta tulee olemaan vakavissa ongelmissa ennakoitua aikaisemmin. Tuoreimman väestön ennakkotilaston mukaan nälkävuosien tasolla oleva syntyvyyden aleneminen jatkuu edelleen jyrkkänä.

Alhaisen syntyvyyden lääkkeeksi esitetään mm. maahanmuuttoa, mutta maahanmuutolla voi paikata alhaisen syntyvyyden aiheuttamaa vajetta vain osittain. Tarvitaan siis kipeästi lastensaantia ja perheellistymistä tukevaa perhepolitiikkaa, jossa annetaan tukea perheiden omille lapsilukutoiveille.

Suomalaiset ovat perhemyönteisiä ja onkin paradoksaalista, että suomalaiset jäävät kauas omasta lapsitavoitteestaan. Juuri perhemyönteisimmillä lisääntymisikäisillä on vaikeuksia toteuttaa ihanteellista lapsilukua. Syntyvyyttä alentavat taloudelliset ja rakenteelliset tekijät (työ, asumisen hinta, opiskelu, työn etsintä ja siihen valmistautuminen). Sitä vastoin syntyvyyteen ei vaikuta Suomessa merkittävästi aatteeseen tai odotuksiin liittyvät tekijät. Mitä vanhempi ja perhekeskeisempi vastaaja on, sitä suurempi

on ihanteellisen ja toteutuneen lapsiluvun erotus. Toisin sanoen juuri perhekeskeiset suomalaiset jäävät kauemmaksi toivomastaan lapsiluvusta.

Perhepolitiikalla tulisi tukea ihmisten omia lapsitoiveita ja poistaa lastensaannin esteitä. Voimakkaat perhemyönteiset arvot pitävät yllä ja lisäävät syntyvyyttä mm. käsityksinä lapsista elämänlaadun parantajana, elämän keskeisenä päämääränä ja lapsen ensisijaisuutena työhön verrattuna.

Lapsiperheiden henkinen ja taloudellinen hyvinvointi sekä syntyvyyden edistäminen tulee nostaa keskiöön tulevassa hallitusohjelmassa. Yhdistyksemme laatimat tavoitteet hallituskaudelle 2019-2023 on julkaistu ja ne ovat luettavissa Lapen sivuilla: http://lape.fi/artikkelit/2019/lapen-tavoitteet-hallituskaudelle-2019-2023. 

Pidämme ensiarvoisen tärkeänä esittämiemme syntyvyyden sekä lapsiperheiden toimeentuloa ja hyvinvointia edistävien tavoitteiden ja toimenpiteiden kirjaamista hallitusohjelmaan sekä niiden toteuttamista.

Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n hallituksen puolesta,
Roberta Fabritius
puheenjohtaja

rfabritius@gmail.com
www.lape.fi