Kunnat ja alueet

13:42

Jäsenet:

Sirpa Paatero, pj.
Ahti Ruoppila, pj.
Antti Kotti, siht.
Minna Salminen, siht.
Tuula Haatainen
Arto Heinonen
Krista Kiuru
Ari Korhonen
Oiva Laitinen
Harri Lehtonen
Olli Lehtonen
Kaisa Lepola
Lauri Lyly
Oiva Myllyntaus
Eija Paananen
Simo Pokki
Pertti Rajala
Joona Räsänen
Neeta Röppänen
Aleksi Saukkoriipi
Pekka Tuuri
Reijo Vuorento