Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Koulutus ja sivistys

13:51

Jäsenet:

Ahlqvist Leila
Airaksinen Tanja
Asell Marko
Broux Outi
Elo Piia
Eloranta Eeva-Johanna
Eronen Virpi
Gustafsson Jukka
Heinilä Jemi
Heiskanen Miina-Anniina
Henttonen Katariina
Hiltunen Mikael
Holopainen Veini
Huhtimo Iina
Imran Alsouse Ihab
Jäppinen Ville
Kalliosaari Miia
Kandolin Kirsi
Kantola Kristiina
Kauppinen Sanna
Karjalainen Anne
Kautto-Koukka Leena
Keinänen Rasmus
Kemppainen Elina
Keurulainen Harri
Kiljunen Anneli
Kirjasniemi Eevi
Koski Hannu
Kulluvaara Anniina
Kurtti Ville
Kytölehto Topi
Laakkonen Mikko
Laatunen Kirsti
Lang Jenni
Laukia Jari
Lehto-Häggroth Elina
Leino-Murtojärvi Katja
Loima Maria
Luoma Tytti
Malinen Jani
Mansikkaniemi Heikki
Mursu Sanja
Muuri Jouko
Mäkynen Maria
Nahkonen Jari
Niinikoski Iiris
Partanen Petri
Paulamäki Jari
Peltonen Tuula
Pirttimäki Seppo
Raitanen Kimmo
Reijonen Merja
Riikonen Pirjo
Rimpelä Matti
Rinne Päivi
Rode Jussi-Pekka
Ropponen Matti
Ryymin Essi
Ryynänen Joonas
Saarinen Camilla
Salonen Santeri
Salonen Sara
Sumelles Kalle
Söder Katri
Tiainen Miika
Tuominen Taisto
Vaara Jenny
Valtonen Mikko
Velin Santeri
Vihonen Jutta