Kaupunkimaisema

Kestävät kaupungit

SDP:n tavoitteena ovat sosiaalisesti oikeudenmukaiset, ympäristöllisesti kestävät ja taloudellisesti vastuulliset kaupungit.

Kaupungistuminen on iso yhteiskunnallinen kysymys. Kaupunkien haasteet liittyvät esimerkiksi eriarvoisuuden kasvuun, ilmastonmuutokseen, työn muutokseen, demokratiaan sekä kaupunkien toimintakykyyn. Ratkaisuja on etsittävä yhdessä asiantuntijoiden, kaupunkien ja asukkaiden kanssa.

SDP:n mielestä seuraavalla hallituskaudella tarvitaan ministeriörajat ylittävä kaupunkipoliittinen strategia, joka vastaa näihin haasteisiin ja tunnistaa lisäksi kaupunkien erityistarpeet.

 

Ratkaisuja kaupunginosien eriytymiseen ja eriarvoisuuden kasvuun

SDP haluaa puuttua kasvavaan eriarvoisuuteen valtakunnallisesti ja kaupungeissa. Kaupunginosien eriytyminen on moniulotteinen ilmiö, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan poliittisia toimia eri hallinnonaloilla ja -tasolla.

SDP esittää viittä kokonaisuutta ja joukon konkreettisia toimenpiteitä, joilla kehitykseen voidaan vaikuttaa:

1. Turvataan ihmisille riittävä toimeentulo ja kavennetaan tuloeroja.
2. Luodaan ihmisille mahdollisuuksia parempaan elämään palvelujen ja koulutuksen avulla.
3. Rakennetaan sosiaalisesti monipuolisia, laadukkaita ja turvallisia asuinalueita.
4. Parannetaan kaupunginosien viihtyisyyttä, elinvoimaa ja joukkoliikenneyhteyksiä.
5. Edistetään ihmisten luottamusta tulevaisuuteen ja toisiin ihmisiin.