Osallistava ja osaava Suomi

Sanna Marinin hallituksen tavoitteena on luoda Suomesta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta vuoteen 2030 mennessä.

Hallitusohjelma on kunnianhimoinen tulevaisuusohjelma, joka sisältää ratkaisuja kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseksi. Pohjoismainen hyvinvointivaltio ja sen peruspilarit toimeentulon turva, toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ja koulutus sekä osaaminen luovat vahvan ja oikeudenmukaisen alustan uudistustyölle.

SDP:lle on tärkeää vähentää eriarvoisuutta ja parantaa pienituloisten asemaa, tehdä taloutta ja työllisyyttä vahvistavia tulevaisuusinvestointeja, kehittää reilua ja tasa-arvoista työelämää, torjua ilmastonmuutosta sekä investoida koulutukseen, osaamiseen ja innovaatioihin. Näihin tavoitteisiin hallitusohjelmassa vastataan monilla eri keinoilla.

Tutustu hallitusohjelmaan