Tiina Heikkinen

Äänestä numerolla 86

Tue Tiinan kampanjaa


Minä olen tavallinen kajaanilainen nainen. Olen lähtöisin täältä Kainuusta, aivan alun perin pienestä saaresta nimeltä Manamansalo.Työskentelen kehitysvammaopetuksessa koulunkäyntiavustajana. Olen äiti sekä toimin omaishoitajana. Olen myös kansanedustajan varaedustaja, Kajaanin kaupunginvaltuutettu, Kajaanin demareiden varapuheenjohtaja sekä ympäristöteknisen lupajaoston puheenjohtaja.

Kun olin seitsemänvuotias, minua kutsuttiin rautanyrkiksi, koska en antanut isompien lasten kiusata pienempiään. Tärkein toimintaani ohjaava arvo onkin oikeudenmukaisuus.

Olen JHL:n kuntatyöntekijöiden varapääluottamusmies ja ajattelen EU:n merkitystä myös työntekijän näkökulmasta. Kaikkien aika on arvokasta. Työntekijöiden tulee saada tekemästään työstä korvaus, mikä riittää hyvään elämään. Palkkatasa-arvoa tulee edistää. Tarvitsemme direktiivin takaamaan ihmisille inhimilliset työolot.

Tärkeimpiä edustettaviani ovat lapset. EU:n sisäisessä päätöksenteossa tulee ottaa huomioon päätösten vaikutukset lapsiin. Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus pärjätä elämässään lähtökohdistaan riippumatta.

 

KAIKKI EHDOKKAAT