Niko Eskelinen

Äänestä numerolla 84

Tue Nikon kampanjaa


Euroopan unionissa rakennan verkostoa, joka luo suhteita ja työtä suomalaisille yrityksille. Lisäksi verkosto tukee yritystemme nopeaa kansainvälistymistä ja investointien kasvua. Olen kehittämässä ja edistämässä oikeudenmukaista palveluiden digitalisointia ja vaikutan alustatalouden kehitykseen niin, että se tarjoaa tasapuolisesti mahdollisuuksia ja rakentaa yhtenäisempää Euroopan unionin talousaluetta. Olen kehittämässä Euroopan unionia yhä turvallisemmaksi alueeksi, joka tarjoaa kaikille mahdollisuuksia menestyä ja ottaa vastuun ilmastosta, sekä kulutuksen kestävästä kehityksestä.

Yritysten kansainvälistyminen

Suomessa on valtavasti osaamista sekä kykyä ajatella tuotteita ja palveluita täysin mullistavalla tavalla. Meidän haasteemme on pieni kotimarkkina ja vähäiset investoinnit. Euroedustajana rakennan verkostoa, jonka avulla yrityksemme löytävät työmahdollisuuksia, hankkeita ja investointeja muualta Euroopasta. Yhdistän verkostoon Suomessa olevat yritykset ja alueelliset yritysten kehitysyhtiöt. Näin saamme yrityksillemme ja yrittäjillemme työtä, yhteyksiä, sekä investointeja koko Suomeen. Tämä tukee maakuntien ja koko Suomen elinvoimaisuutta.

Digitalisaatio ja alustatalous

 Digitalisaatio parantaa palveluita ja sen, että niitä voidaan toimittaa mistä vain, minne vain ja koska vain. Alustatalous liittyy läheisesti digitalisaatioon ja mahdollistaa uusia toimintamalleja, joissa palveluita voidaan tarjota jo olemassa olevilla resursseilla.

Digitalisaatio ja alustatalous tulevat tarjoamaan valtavasti liiketoimintamahdollisuuksia yrittäjille sekä täysin uusia innovaatiota. Samaan aikaan meidän tulee varmistua siitä, että Suomen tuottavuus nousee uusien tapojen mukana. Suomi ei koskaan voi kilpailla matalilla palkoilla, vaan meidän palkkatasoamme tulee saada ylös. Se tarkoittaa myös sitä, että pidämme huolta koulutuksesta ja panostamme siihen kaikilla tasoilla.

Mahdollistava ja turvallinen Eurooppa

Minun puolue on SDP (S&D), koska pohjalla on aina kansalaisia, tasa-arvoa ja mahdollisuuksien tasapuolisuutta arvostava arvomaailma, joka ottaa huomioon myös kiertotalouden ja kierrätyksen. Digitalisaatio ja alustatalous näyttelevät suurta roolia mahdollistajana. Ympäristöä kunnioittava ja säästävä ilmastopolitiikka on jokaisen maan vastuulla, mutta Euroopan tasolla voimme saada yhdessä enemmän aikaan.

Me olemme suomalaisia eurooppalaisia ja se tulee ottaa vahvuutena. Meidän tulee huolehtia maamme turvallisuudesta itse, mutta monet ongelmat vaativat yhteistyötä Euroopan tasolla. Meidän tulee huolehtia pakolaisuudesta monella eri tasolla ja tavalla. Meidän tulee yhdessä huolehtia kansalaisten tietojen turvallisuudesta ja oikeellisesta käytöstä, sekä torjua korruptiota ja rikollisuutta. Eurooppa on meille näissä toiminnoissa toinen kotimaa.

Olen 48-vuotias hyvinkääläinen yrittäjä sekä väsymätön ja taitava verkostoituja. Minulla on osaamista rakentaa mahdollisuuksia, sekä yhdistää eri tahoja tuottavaan yhteistyöhön. Minulle tärkeitä arvoja ovat perhe, yhteisöllisyys, lapsuuden turvaaminen, yrittäminen ja talous, sekä mahdollisuuksien tasa-arvo. Yhteiskunnan tulee pitää huolta ja luoda mahdollisuuksia, mutta menestyminen vaatii aina kovaa työtä ja osaamista ilmaista itseään työn avulla. Minulla on kaksi kouluikäistä tytärtä ja ihastuttava sekä viisas vaimo, joka pitää jalkani maassa. Minulla on kaupallinen koulutus ja sotilaskoulutukseni olen saanut Vekaranjärven sissikomppaniassa. Olen työskennellyt useissa kansainvälisissä yrityksissä ja erilaiset tavat tehdä työtä sekä elää ovat minulle tuttuja. 

 

KAIKKI EHDOKKAAT