Kaisa Penny

Äänestä numerolla 95

Tue Kaisan kampanjaa


Olen sosialidemokraatti, federalisti, feministi ja idealisti, jolle demokratia, solidaarisuus ja tasa-arvo ovat toimintaani ohjaavat arvot. Olen toiminut vuosia eurooppalaisissa järjestöissä ja politiikassa. Työkseni johdan ajatuspajaa.

Minun haaveeni on, että jokainen eurooppalainen saisi nauttia pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta. Jokaisella lapsella olisi oikeus päivähoitoon ja maksuttomaan peruskouluun. Osaamista arvostettaisiin niin, että koulutukseen ja tutkimukseen panostettaisiin reilusti. Kaikkien työehdot ja palkat olisivat kunnossa ja että niistä voisi myös kollektiivisesti neuvotella. Yrityksillä olisi reilut ja ennakoitavat markkinat, joilla toimia. Haluan universaaleja palveluja kaikille, en köyhäinapua kurjimmille.

Ei siis liene yllätys, että määrittelen itseni federalistiksi. Haluan tiiviimpää, parempaa ja poliittisempaa Euroopan unionia. Minun federalismini on demokratiaa, avoimuutta, päätöksentekoa sille parhaiten soveltuvalla tasolla ja unionin taloudellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden tasapainoa.

Uskon vahvasti Eurooppaan ja siihen, että vain yhteistyön kautta voimme löytää aidosti kestäviä ratkaisuja suuriin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, työn murrokseen tai eriarvoistumiseen.

 

KAIKKI EHDOKKAAT