Jaana Ylitalo

Äänestä numerolla 102

Tue Jaanan kampanjaa


Olen 49-vuotias edunvalvonnan ammattilainen, kokenut yhteistyön rakentaja, neuvottelija. PAMin edunvalvontajohtajana vastaan palvelualojen työntekijöiden työehtojen kehittämisestä, ammattiyhdistyskoulutuksesta sekä oikeudellisesta toiminnasta.

Toimin myös Palvelualojen työttömyyskassan puheenjohtajana. Olen ollut SAK:n hallituksen jäsen kohta yhdeksän vuotta ja toiminut monissa muissa valtakunnallisissa työelämän luottamustehtävissä. Olennaisena osana työuraani ovat kuuluneet kansainväliset johtotehtävät niin pohjoismaisella kuin eurooppalaisella tasolla.

Moni työelämän sääntelyn keskeisistä perusteista pohjaa EU-lainsäädäntöön. Haluan olla mukana vaikuttamassa siihen, että suomalaisten työntekijöiden ääni tulee kuulluksi EU:ssa. Työnantajien ja työntekijöiden välinen vuoropuhelu – ns. sosiaalidialogi – on tärkeä työkalu, jotta pääsemme rakentamaan Eurooppaa yhdessä.

Neuvotteleminen on iso osa kaikkea mitä teen. Tunnen tavat, joilla sovitetaan erilaisia näkemyksiä yhteen. Hallitsen neuvottelemisen kulttuurin myös Suomen rajojen ulkopuolella. Tätä osaamistani haluan käyttää tuoden työntekijän ääntä esille Euroopan parlamentissa.

Viime vuosina EU:n oikeistolainen talouspolitiikka on heikentänyt työntekijöiden asemaa ja palkkakehitystä työmarkkinoilla. Haluan olla rakentamassa Euroopalle tasa-arvoisempaa ja vastuullisempaa tulevaisuuden suuntaa.

Jokaisella palkansaajalla tulee olla oikeus toimeentulon turvaavaan työsuhteiseen – työhön, josta maksetaan elämiseen riittävä palkka ja missä riittävät työtunnit takaavat toimeentulon. Kaikilla palkansaajilla tulee olla oikeus hyvään ja mielekkääseen työhön.

Minun Euroopassani yritykset eivät ulkoista riskejään, vaan ottavat vastuun työntekijöistä ja yhteisöistä omalta ja koko hankintaketjunsa osalta. Tämä tarkoittaa, että töitä tehdään reiluissa työoloissa, turvallisesti ja vastuullisesti.

Jaana Ylitalo – Neuvottelijasi Euroopassa

* * *
Syntynyt Helsingissä, asunut Oulussa ja Jyväskylässä. Nykyään helsinkiläinen. Avioliitossa, kolmen lapsen äiti. Taiteen ihailija, kuntoliikkuja, matkailija. Intohimoinen palapelien kokoaja.

 

KAIKKI EHDOKKAAT