Irja Sokka

Äänestä numerolla 100

Tue Irjan kampanjaa


Olen Irja Sokka, terveystieteiden maisteri (TtM), työskentelen johtavana asiantuntijana Etelä-Savon ELY-keskuksessa yrittäjyyden ja osaamisen palveluissa. Työhöni kuuluu mm. maahanmuutto- ja työllisyysasiat sekä ESR-hanketyö.

Olen toiminut luottamustehtävissä ja v. 1984 lähtien, mm. Kuopion kaupungin valtuuston pj:na. Tällä hetkellä olen Kuopion kaupungin valtuutettu, Servica Oy:n hallituksen pj. ja Pohjois-Savon maakuntavaltuuston jäsen. Toimin myös Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin Suomen valtuuskunnan varaedustajana

Haluan edistää eurooppalaisia demokraattisia arvoja Euroopan parlamentissa. Euroopan Unionia tulee kehittää edelleen kansalaisten Eurooppana, jossa arvostetaan ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. Europan Unioni on edelleen rauhanliike. Populistisilla arvoilla ei rakenneta poliittisesti ja taloudellisesti vakaata Eurooppaa. Suomi tarvitsee jatkossakin avoimen ja turvallisen Euroopan Unionin.

 

KAIKKI EHDOKKAAT