Camilla Gunell

Nummer 85

Stöd Camillas kampanj


Nu tar vi en plats i EU – för demokratin, klimatet och freden
Hela världen står idag inför ett vägval. Hoten vi måste stå upp emot är klimatförändringen, populismen och främlingsfientligheten. Det enade Europa som vi känner föddes ur kaos och förstörelse. Europas ledare såg vägen framåt mot ett fredligt Europa som skulle blomstra i samarbete, och där handeln över de stängda gränserna befrämjas. Den visionen blev en framgång. Europa har åtnjutit fred, välstånd och fri rörlighet. Våra ungdomar tar för givet att studier i ett annat europeiskt land är en möjlighet, arbetskraft rör sig över gränserna, viktiga miljöbeslut har tagits. Det Europa måste nu vara starkt och ta globalt ledarskap i klimatfrågan. Europa ska leda den gröna omställningen och ha den mest ambitiösa miljöpolitiken i världen.

Kämpar för jämlikhet och rättvisa
Valet den 26 maj är ett vägval för vilka värderingar Europa fortsatt ska vila på. Ett EU som är öppet, medmänskligt och demokratiskt är ingen självklarhet. Det är värden man måste kämpa för varje dag. Min vision är ett Europa som är mänskligt, öppet, demokratiskt och solidariskt. Arbetet för fred och klimat måste gå hand i hand, rättvist och jämlikt. EU ska byggas av hopp inför framtiden och inte av rädsla för sitt förflutna.

Folkets Europa
Europa ska också bättre än man hittills förmått, vara ett regionernas Europa. När man kommer från Europas minsta och äldsta autonomi som Åland är, vet man vad det betyder när överstatliga direktiv inte är anpassade till en lokal verklighet.
Åland fick ingen egen plats i EU-parlamentet. Det betyder att vi i stället måste ta den! Tack vare Brexit kan Finlands 13 platser nu bli 14. Med din röst som stöd ger jag järnet för att ta den platsen!

Jag är redo för EU!
Samarbetet med SDP som Finlands största parti är viktigt för Åland och för att trygga det svenska språket. Jag vill stärka relationerna till dem och vara med och jobba för att Åland, Finland och socialdemokraterna ska vara en stark röst i EU.

Efter 15 år inom den åländska politiken vill jag nu ta nästa steg, en plats i Europaparlamentet. Jag är redo att stå upp för demokratin och folkens, människornas EU. Inte byråkraternas eller marknadens.

 

KAIKKI EHDOKKAAT