Eurooppa

18:15

Jäsenet:

Tytti Tuppurainen, pj.
Miapetra Kumpula-Natri, pj.
Jesse Jääskeläinen, siht.
Veera Alahuhta
Maria Guzenina
Eero Heinäluoma
Eveliina Heinäluoma
Elisabeth Helander
Jenni Karjalainen
Kimmo Kiljunen
Johannes Koskinen
Pilvi-Elina Kupias
Aleksi Kuusisto
Suna Kymäläinen
Helena Laukko
Eila Nevalainen
Saara Pokki
Joonas Rahkola
Elisa Selinummi
Tero Shemeikka
Folke Sundman
Hussein al-Taee
Niilo Toivonen
Erkki Tuomioja
Juha Töyrylä
Rauno Viemerö
Pia Viitanen
Essi Virtanen
Eero Vuohula
Raimo Väyrynen