Eurooppa

18:15

Jäsenet:

Tytti Tuppurainen, pj.
Aleksi Kuusisto, pj.
Jesse Jääskeläinen, siht.
Veera Alahuhta
Maarit Feldt-Ranta
Jukka Gustafsson
Timo Harakka
Elisabeth Helander
Susanna Huovinen
Liisa Jaakonsaari
Jenni Karjalainen
Miapetra Kumpula-Natri
Sanna Marin
Riitta Myller
Eila Nevalainen
Saara Pokki
Joonas Rahkola
Elisa Selinummi
Tero Shemeikka
Folke Sundman
Niilo Toivonen
Erkki Tuomioja
Juha Töyrylä
Jutta Urpilainen
Rauno Viemerö
Pia Viitanen
Eero Vuohula